Niedostateczna podaż półprzewodników na świecie utrzyma się przez cały 2021 r. Dopiero w II kw. 2022 r. sytuacja powinna wrócić do normy – prognozuje Gartner.

Nie da się ukryć, że jest to fatalna prognoza dla branży. Oznacza, że jeszcze co najmniej przez kilka kwartałów będą problemy z dostępnością urządzeń.

„Niedostatek półprzewodników poważnie zakłóci łańcuchy dostaw i ograniczy produkcję wielu urządzeń elektronicznych w 2021 r.” – ostrzega Kanishka Chauhan, główny analityk Gartnera.

Co gorsza braki doprowadzą do wzrostu cen, ponieważ fabryki produkujące „wafle” podnoszą stawki, a w ślad za nimi dostawcy czipów więcej sobie liczą za swoje produkty.

Ludzie z branży nie są optymistami

Przed trwającymi przez lata niedoborami komponentów ostrzegał ostatnio CEO Intela Pat Gelsinger. Według niego trzeba będzie jeszcze długo poczekać na efekty inwestycji w produkcję.

Jak zauważają analitycy Gartnera, sektor produkcji półprzewodników ma minimalną zdolność do elastyczności i agresywnego inwestowania w krótkim czasie.

Z kolei szef Foxconna przypuszcza, że w II kw. 2022 r. niedobory dopiero zaczną się zmniejszać.

Popyt okazuje się za duży

Problemy powoduje rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne w czasie pandemii. Znaczenie mają także zakupy robione na zapas przez producentów OEM, obawiających się jeszcze większych braków w przyszłości.

O ile w większość kategorii niedobory urządzeń zostaną zażegnane do II kw. 2022 r., to niedostatek substratów wykorzystywanych w procesie produkcji czipów może być odczuwalny jeszcze w IV kw. 2022 r.

Dostępność półprzewodników – prognoza na lata 2021–2022

Źródło: Gartner

4 sposoby na zmniejszenie problemu niedoborów

Analitycy Gartnera zalecają producentom OEM podjęcie 4 kluczowych działań w celu ograniczenia ryzyka i utraty przychodów podczas globalnego niedoboru chipów.

– zwiększenie widoczności łańcucha dostaw – poza dostawcę gotowych czipów, co będzie miało kluczowe znaczenie dla prognozowania ograniczeń w zaopatrzeniu i wąskich gardeł.

– gwarancja dostaw z modelem towarzyszącym i/lub inwestycjami wstępnymi – producenci OEM z mniejszymi i krytycznymi wymaganiami dotyczącymi komponentów muszą szukać partnerów w podobnych przedsiębiorstwach i zwracać się np. do fabryk czipów jako połączone podmioty, aby uzyskać pewną dźwignię finansową.

– śledzenie wskaźników wyprzedzających – kombinacja odpowiednich parametrów może pomóc organizacjom we właściwej strategii.

„Ponieważ obecny niedobór czipów to sytuacja dynamiczna, konieczne jest zrozumienie, jak ona się zmienia. Śledzenie wskaźników wyprzedzających, takich jak inwestycje kapitałowe, indeks zapasów i prognozy wzrostu przychodów branży półprzewodników – jako wczesny wskaźnik stanu zapasów, może pomóc firmom w uzyskaniu aktualnych informacji na temat tego problemu”– tłumaczy Gaurav Gupta, wiceprezes ds. badań w Gartnerze.

– dywersyfikacja bazy dostawców – pozyskanie innego źródła zaopatrzenia w czipy będzie wymagało inwestycji, ale znacznie zmniejszyłoby ryzyko. Ponadto tworzenie strategicznych i ścisłych relacji z dystrybutorami, sprzedawcami i handlowcami może pomóc w znalezieniu niewielkiej ilości pilnych komponentów – radzi Gartner.