A to w ramach nowego programu wspierającego cyfryzację w latach 2021 – 2027. Zdaniem Związku Cyfrowa Polska unijne pieniądze przyczynią się do cyfryzacji krajów naszego regionu, w tym szczególności Polski. Jak mają być podzielone pieniądze?

Superkomputery

Komisja proponuje przeznaczenie 2,7 mld euro na finansowanie projektów służących opracowywaniu i wzmacnianiu superkomputerów i przetwarzania danych w Europie. 

Cel: stworzenie niezależnych i konkurencyjnych zasobów technologii Unii, co ma m.in. pomóc osiągać postępy w najróżniejszych dziedzinach, m.in. opiece zdrowotnej, energii odnawialnej czy bezpieczeństwie cybernetycznemu.

Sztuczna inteligencja

2,5 mld euro ma być przeznaczone na rozpowszechnianie sztucznej inteligencji w całej europejskiej gospodarce i społeczeństwie. KE chce, by zarówno organy publiczne, jak i przedsiębiorstwa, w tym te najmniejsze miały lepszy dostęp do obiektów badawczych i przeprowadzania eksperymentów w dziedzinie sztucznej inteligencji w państwach członkowskich. 

Cel: zapewnienie Unii miejsca w światowej czołówce w dziedzinie sztucznej inteligencji. 

Cyberbezpieczeństwo i zaufanie do technologii 

Program zakłada zainwestowanie 2 mld euro w ochronę gospodarki cyfrowej, społeczeństwa i demokracji w UE poprzez budowanie cyberobrony i unijnego sektora cyberbezpieczeństwa oraz finansowanie najnowocześniejszych urządzeń i infrastruktury cyberbezpieczeństwa.

Umiejętności cyfrowe 

Pieniądze z programu – 700 mln euro – mają też pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej w dostępie ich pracowników do szkoleń i staży w celu zdobywania zaawansowanych umiejętności cyfrowych.

Zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i w społeczeństwie 

1,3 mld euro ma być z kolei przeznaczone na cyfrową transformację administracji publicznej i usług użyteczności publicznej oraz ich interoperacyjność w całej UE. 

Cel: m.in. ułatwienie wszystkim przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, dostępu do technologii i know-how, obiektów do przeprowadzania eksperymentów.

Zdaniem Michała Kanownika, prezesa ZIPSEE Cyfrowa Polska,  inicjatywa ta jest potrzebna zwłaszcza krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Pozwoli na wyrównanie skali cyfryzacji oraz dalszy jej rozwój w naszym regionie. ¬

Dlatego nasz rząd powinien stanowczo sygnalizować potrzeby rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej tak, by znaczące pieniądze z tego programu trafiły na inwestycje w naszym kraju – podkreśla Michał Kanownik.