Firmy raczej pesymistycznie oceniają swoje przygotowanie w zakresie digitalizacji. Aż 60 proc. przyznała, że jest ono na poziomie podstawowym lub średnim – według badania BCC i Engave na temat dojrzałości cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Nasze badanie potwierdza wnioski wynikające z raportów z roku 2019 i pierwszej połowy 2020:  jedynie 15 proc. polskich firm jest na zaawansowanym poziomie zdigitalizowania. Jak widać nie zmieniła tego dotąd nawet pandemia, ani potrzeba błyskawicznej zmiany modelu biznesowego i wejścia o co najmniej poziom wyżej na drabinie cyfrowej transformacji” – komentuje Olga Zelent, ekspertka BBC ds. transformacji cyfrowej i rozwoju biznesu.

Jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy.

Inwestują wybiórczo w cyfryzację

Pierwsza przyczyna to brak zrozumienia, że trzeba inwestować w nowoczesne technologiczne i cyfryzację wielu obszarów działalności firmy.

Inwestycje w IT nadal traktowane są wybiórczo i w porównaniu ze sprzedażą czy marketingiem nie stanowią priorytetów strategicznych. A bez implementacji właściwych rozwiązań IT nie ma możliwości budowania skutecznej strategii sprzedaży ani komunikacji marketingowej” – wyjaśnia Olga Zelent.

Nie mają środków

Druga przyczyna niskiego poziomu cyfryzacji polskich przedsiębiorstw to finanse. Ograniczone budżety minimalizują inwestycje. Niektóre firmy trzymają się nieaktualnych strategii, nie zwracając uwagi na transformację otoczenia biznesowego.

Jak zauważa ekspertka BBC, firmy często nie potrafią dokonać transformacji cyfrowej samodzielnie i potrzebują zewnętrznego wsparcia ekspertów w przygotowaniu jej planu i w przeprowadzeniu całego procesu.

Potrzebne nowe narzędzia do szkoleń i HR

Według badania w trakcie lockdownu niemal całkowicie wstrzymane zostały szkolenia i rekrutacje, co prawdopodobnie wynika z oszczędności jak i z nieprzygotowania firm do przeprowadzania takich działań online.

Widoczna jest jednak wyraźna potrzeba aktualizacji technolologii w tych dwóch obszarach – wskazuje na nią aż 47 proc. przebadanych firm w zakresie szkoleń i 29 proc. w procesach rekrutacyjnych.

Niedostosowany model sprzedaży

Aż 41 proc. firm wskazuje na konieczność dokonania innowacji w procesie pozyskiwania klientów. „Jest to sygnał niedostosowania dotychczasowego modelu sprzedaży do zdigitalizowanego świata” – wyjaśnia Olga Zelent.

Wciąż 42 proc. firm traktuje pracę zdalną jako wyzwanie. Dla ponad 26 proc. przedsiębiorstw także sprzedaż poprzez nowoczesne kanały jest wyzwaniem.

Z wcześniej przeprowadzonych przez nas badań wynika, że ten wynik jest mocno niedoszacowany. Nawet blisko 50 proc. polskich MŚP jest nieprzygotowanych do efektywnej i skutecznej sprzedaży online. Zarówno pod względem marketingowym jak i organizacyjnym. Brakuje przede wszystkim jednolitych procesów oraz odpowiedniego przygotowania zespołów do pozyskiwania i obsługi klientów” – dodaje ekspertka BCC.

Jakie produkty wdrożono

Ponad połowa firm (prawie 53 proc.) korzysta z komunikatorów i aplikacji do obsługi telekonferencji. Wydaje się to sporo, ale trudno sobie wyobrazić jak bez takich narzędzi radzą sobie pozostałe firmy. Dobrym wynikiem jest posiadanie przez ponad 31 proc. firm narzędzi IT do zarządzania projektami. Kolejne 21 proc. chce rozwijać tego typu aplikacje w 2021 roku.

Nie mają i nie będą mieć CRM-ów

Ankieta pokazała, że jedynie 21 proc. firm korzysta z systemów CRM. Jeszcze bardziej zaskakuje to, że przedsiębiorcy nie planują wdrożenia CRM w kolejnym roku.

Jeszcze mniej, co jest jednak zrozumiałe ze względu na m.in. na ceny systemów i ich wdrożenia, wykorzystuje ERP-y – niespełna 16 proc.

Tylko ok. 5 proc. korzysta z Business Intelligence, jednak aż 36 proc. chce zainwestować w takie rozwiązania w przyszłym roku.

Ekspertka BCC zwraca uwagę, że przedsiębiorcy rozumieją już potrzebę włączenia całego zespołu do zaplanowania i przeprowadzenia transformacji cyfrowej, a menedżerowie dostrzegają konieczność angażowania pracowników w cyfrowe działania bezpośrednio u klientów.

Nowy ciekawy trend

Pojawia się zapotrzebowanie na zmapowanie procesów poprzedzających wdrożenia w firmie – wynika z badania. Wskazało na nie ponad 42 proc. zarządzających.

Ten trend pokazuje znaczną zmianę w świadomości zarządzania przedsiębiorstwem. Prawie każde wdrożenie nowych, kompleksowych i skomplikowanych aplikacji i systemów (np. ERP) wymaga dobrego przygotowania i analizy przedwdrożeniowej, co może a nawet powinno odbyć się właśnie w procesie mapowania, systematyzowania i optymalizacji procesów. Prowadzi to do poprawy wydajności i efektywności kosztowej tych procesów i wprowadza możliwość oparcia ich o rozwiązania cyfrowe.

Do czego są potrzebni zewnętrzni eksperci

Wsparcie firm i ekspertów zewnętrznych jest niezbędne szczególnie w obszarze zmiany modelu biznesowego na cyfrowy (47 proc. wskazań) oraz w stworzeniu cyfrowego modelu sprzedaży (47 proc. ).  

Ponad 31 proc. firm nie podejmuje się samodzielnego rozszerzania oferty poprzez tworzenie innowacyjnych cyfrowych strategii digital marketingu oraz wyboru i wdrożenia CRM.

Wiele zgłoszonych potrzeb i wyzwań dotyczyło automatyzacji działań marketingowych, optymalizacji kosztów pozyskiwania leadów i automatyzacji komunikacji z klientami. To może wskazywać na znaczne braki kompetencyjne z zakresu nowych technologii i cyfrowych kanałów sprzedaży w działach sprzedaży i marketingu” – zauważa Olga Zelent.

Ponad jedna piąta (21 proc.) menadżerów komunikuje potrzebę wsparcia w zaplanowaniu cyfrowej transformacji firmy krok po kroku. W tej grupie podnoszona jest także potrzeba szkoleń z podstaw IT i nowoczesnych technologii. Jednym z pożądanych rozwiązań staje się także platforma do zarządzania projektami i komunikacją między członkami zespołu, delegowania zadań i rozliczania czasu realizacji.

Dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez Business Centre Club i Engave SA wśród 1800 pracodawców – indywidualnych członków BCC.