Ponad połowa (54 proc.) ankietowanych polskich firm deklaruje, że w 2022 r. ich budżety na cyfrową transformację nie zmienią się, a 22 proc. zamierza je podnieść wobec ub.r. – według badania Intela i Polcomu. Najczęściej chcą inwestować w rozwiązania zapewniające ciągłość działania i cyberbezpieczeństwo.

Są pieniądze na infrastrukturę, brakuje na wynagrodzenia

Zdania co do finansowania pozostałych inwestycji w IT są podzielone. Co czwarta firma ma wystarczające budżety, aby realizować plany inwestycji w infrastrukturę, ale więcej niż połowa menedżerów chętnie zwiększyłaby środki na te działania. Najbardziej krytycznie szefowie IT odnoszą się do dostępności pieniędzy na wynagrodzenia.

Z kolei według „Monitora transformacji cyfrowej biznesu” KPMG zdecydowana większość firm w Polsce zamierza w ciągu następnych 12 miesięcy utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (73 proc. wskazań) i liczbę pracowników (89 proc.) potrzebnych do realizacji zadań związanych z cyfryzacją.

Co druga firma ma świadomość znaczenia transformacji cyfrowej dla rozwoju biznesu, ale większość przedsiębiorstw w Polsce nie planuje w ciągu najbliższych miesięcy zwiększać nakładów na ten cel ani zatrudniać specjalistów w tym zakresie – według KPMG.

Większość MŚP cyfryzuje się i automatyzuje

Z kolei według badania Polcom i Intel z początku tego roku, 30 proc. firm deklaruje, że zdecydowana większość ich procesów biznesowych została poddana cyfryzacji i automatyzacji. Kolejne 39 proc. organizacji prowadzi intensywne działania w tym kierunku, a blisko co czwarta firma – 24 proc., podejmuje inicjatywy z tym związane o charakterze punktowym.

Ponad dwie trzecie (67 proc.) ankietowanych przez Polcom uważa, że to chmura obliczeniowa będzie (lub już jest) głównym motorem zmian technologicznych IT. Uczestnicy badania są zgodni, że znaczenie chmury obliczeniowej będzie rosło w kolejnych latach, głownie z uwagi na większą elastyczność i skalowalność infrastruktury IT (83 proc. wskazań).

Jak wynika z poprzedniego raportu Polcomu i Intela „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie” 36 proc. MŚP wdrożyło rozwiązania chmurowe w swoich zasobach IT, ok. 21 proc. podmiotów jest w trakcie ich implementacji, a kolejne 10 proc. ujęło taką inwestycję w strategii rozwoju.

Co ciekawe, najczęściej taki plan wypracowały nie największe organizacje, a średnie firmy, zatrudniające od 50 do 249 osób – to z kolei dane z „Monitora transformacji cyfrowej biznesu”. 

Niewielu przejmuje się strategią

Mimo że firmy garną się do cyfryzacji (wg EFL 65 proc. zwiększyło korzystanie z technologii w pandemii), posiadanie strategii digitalizacji nie jest regułą. Aż 50 proc. firm pytanych przez EFL stawia na taktykę w realizacji wyznaczonych celów – twierdzi, że nie ma czasu na strategię i uważa ryzyko za opłacalne.

Strategię określającą plany w obszarze transformacji cyfrowej posiada obecnie 20 proc. polskich firm. Zaledwie jedna na dziesięć organizacji, które nie mają strategii cyfrowej transformacji, planuje taki dokument opracować.

Kompleksowymi planami w obszarze digitalizacji biznesu dysponuje niemal co trzecie MŚP, natomiast strategicznie do tego obszaru podchodzą najczęściej firmy w sektorze finansowym, technologii informacyjnych, mediów i komunikacji.

Jak komentuje dyrektor handlowy Polcomu Mariusz Juranek, bez strategii cyfryzacji co prawda da się funkcjonować i niektóre firmy mogą nawet bez niej prosperować dobrze, ale zdecydowanie warto ją mieć, biorąc pod uwagę szereg korzyści związanych m.in. z optymalizacjami.