Wystartował Cyfrowy Powiat – nowy program publiczny, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów. Do powiatów w całej Polsce trafi blisko 64 mln zł.

Minimalna kwota grantu to 100 tys. zł, a maksymalna 350 tys. zł. Powiaty otrzymają dofinansowanie do 100 proc. wydatków kwalifikowanych. Wnioski można składać od 13 lipca do 11 września 2022 r.

Granty będą przyznawane na wydatki w 4 obszarach:
1 Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia):
-zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do oferowania e-usług oraz do pracy zdalnej, stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp.
-zakup usług chmurowych.
2 Zakup sprzętu IT dla:
-szkół i placówek specjalnych;
-domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.
3 Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych usług cyfrowych.
4 Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

O środki na cyfryzację mogą starać się wszystkie powiaty w kraju z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt jest finansowany z funduszy europejskich, udostępnionych przez UE w reakcji na pandemię Covid-19.