Media społecznościowe to najczęściej używane cyfrowe rozwiązania w firmie, wskazane przez szefów przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowej i Wschodniej – według raportu "Digital Transformation in CEE", opracowanego przez austriacką firmę DT Global Business Consulting. Używa ich w sumie 91 proc. pytanych.

Raport stwierdza również, że najczęściej poszczególne rozwiązania są wdrażane jako odizolowane inicjatywy w poszczególnych działach (61 proc. pytanych). Mniejszy jest odsetek przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania cyfrowe w formie zaawansowanej – tzn. w pełni zintegrowane z działalnością operacyjną, obejmujące core biznes przedsiębiorstwa.

Kolejną po mediach społecznościowych najbardziej rozpowszechnioną wśród firm z regionu CEE technologią cyfrową jest cloud computing (41 proc. przedsiębiorstw używa go w ograniczonym stopniu, w "silosach", a 37 proc. w formie w pełni zintegrowanej z działalnością operacyjną firmy).

Następnie wskazano technologie i aplikacje mobilne (58 proc. i 32 proc.) i cyfrowy obieg dokumentów/zautomatyzowany przepływ pracy (58 proc. i 30 proc.).

Nieco mniej organizacji wdrożyło analitykę dużych zbiorów danych oraz korzysta z Internetu rzeczy.

Jako kolejne wymieniono rozwiązania definiowane programowo, sztuczną inteligencję, zaawansowaną robotykę i druk 3D. Jednak w formie zaawansowanej korzysta z nich tylko kilka proc. respondentów.

Firmy jako korzyści z transformacji wskazują przede wszystkim usprawnienie działalności operacyjnej dzięki cyfryzacji wewnętrznych procesów (88 proc.) oraz poprawę doświadczenia klienta (81 proc.).

 

Brak środków i stare systemy hamują transformację

Głównym hamulcem w postępie transformacji w przedsiębiorstwach naszego regionu okazują się niewystarczające zasoby i konieczność głębokiej zmiany kulturowej w organizacji. Przeszkadzają też stare systemy i brak fachowców.

Według ubiegłorocznej prognozy IDC do 2022 r. wydatki na cyfrową transformację w Europie będą zwiększać się średnio o 15,1 proc. rocznie, osiągając za 3 lata sumę 378,2 mld dol.

Inwestować mają głównie takie branże jak produkcja surowców i półproduktów, produkcja procesowa, handel detaliczny i utilities (jak dostawcy wody, gazu itp.).

Na świecie wzrost nakładów ma sięgnąć 16,7 proc. rocznie, do 1,97 bln dol. w 2022 r. Według światowych trendów w czołówce inwestujących branż jest także transport.