Konieczne jest znaczne przyspieszenie prac nad wdrożeniem sieci 5G, zwłaszcza w lokalnym i prywatnym zakresie – apeluje Związek Cyfrowa Polska w piśmie do sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Przed nami leży ogromna szansa dla przemysłu, służby zdrowia, transportu, edukacji, energetyki i komunikacji” –  twierdzi organizacja.

Jak na razie Polska nie wykorzystuje potencjału 5G i jest pod względem w europejskim „ogonie”. Jesteśmy jednym z zaledwie dwóch państw Unii Europejskiej, które nie przydzieliło jeszcze żadnych dostępnych pasm częstotliwości 5G. Ślamazarne prace nad przygotowaniem aukcji 5G sprawiły, że ruszyła ona dopiero w tym roku.

Wciąż nie ma częstotliwości dla sieci prywatnych

Cyfrowa Polska rekomenduje rozwój sieci prywatnych i apeluje o jak najszybsze udostępnienie odpowiedniego lokalnego pasma, niezależnie od aukcji ogólnokrajowej.

Sieci lokalne powinny stanowić mocny komponent całego 5G w Polsce, bo realizują konkretne, lokalne potrzeby społeczne oraz biznesowe i uzupełniają tym samym ogólnopolskie sieci operatorskie” – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

„Sieci 5G stanowią olbrzymią szansę. Aby polski biznes się rozwijał, musimy dać przedsiębiorcom możliwości wykorzystania najnowocześniejszych technologii” – przekonuje prezes.

Organizacja liczy na przełom w tej sprawie. UKE kilka miesięcy temu deklarował, że w wakacje udostępni częstotliwości pasma 5G dla sieci prywatnych.

Według globalnej prognozy Juniper Research wydatki przedsiębiorstw na sieci prywatne w ciągu 5 lat zwiększą się niemal 10-krotnie, do blisko 10 mld dol. w 2028 r. Trzy branże będą napędzały rynek: produkcja, sektor energetyczny i usługi publiczne.

Wykluczyć dostawców wysokie ryzyka

Cyfrowa Polska proponuje wykluczenie dostawców wysokiego ryzyka z możliwości świadczenia usług. Co więcej, sprzęt takiego dostawcy miałby być wyłączony z dalszego użytkowania w ciągu maksymalnie trzech lat.

Mając na względzie bezpieczeństwo infrastruktury, musimy uszczelnić system wobec podmiotów, które mogłyby w sposób nieuprawniony administrować danymi lub inaczej oddziaływać na bezpieczeństwo i stabilność sieci. To szczególnie istotne w momencie podwyższonego ryzyka dla bezpieczeństwa państwa” – mówi Michał Kanownik.

Związek postuluje zdefiniowanie listy organizacji, mogących wnioskować o uznanie konkretnego przedsiębiorstwa za dostawcę wysokiego ryzyka. Miałyby się na niej znaleźć zarówno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Prokuratura Generalna, jak i Ministerstwo Cyfryzacji czy Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Do tej pory temat dostawców wysokiego ryzyka nie został prawnie skonkretyzowany. Pewne kroki poczyniła Unia Europejska, tworząc zestaw narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G. To jednak, jak podkreśla Cyfrowa Polska, nie wystarczy. W kwestiach bezpieczeństwa państwa powinniśmy polegać przede wszystkim na wewnętrznych rozwiązaniach – przekonują eksperci organizacji. Dlatego, zdaniem Cyfrowej Polski, należy jak najszybciej stworzyć prawne ramy rozwoju sieci 5G w Polsce.