Odporność na cyberataki stała się priorytetem firm. Tak stwierdziło aż 96 proc. przedstawicieli kadry kierowniczej w badaniu Cisco.

Nic dziwnego, skoro aż 62 proc. respondentów przyznało, że w ciągu ostatnich dwóch lat cyberbezpieczeństwo ich firmy zostało naruszone, negatywnie wpływając na biznes.

Wśród najczęściej raportowanych incydentów znalazły się: infiltracje sieci lub danych (51,5 proc.), awarie sieci lub systemów IT (51,1 proc.), ataki ransomware (46,7 proc.) oraz ataki DDoS (46,4 proc.).

Poważne konsekwencje dla firm i kontrahentów

Wśród głównych skutków naruszeń wymieniono: przerwy w pracy systemów informatycznych i komunikacyjnych (62,6 proc.), zakłócenia w łańcuchach dostaw (43 proc.), zakłócenie działalności operacyjnej wewnątrz organizacji (41,4 proc.) i uszczerbek na wizerunku firmy (39,7 proc.). .

Siedem czynników odporności na cyberzagrożenia

Wyniki badania Cisco wskazują na istotny wpływ czynnika ludzkiego i kadry zarządzającej na cyberbezpieczeństwo. Wsparcie ze strony zespołu kierowniczego i przestrzeganie przez pracowników odpowiednich zachowań to zdaniem pytanych dwa z trzech najważniejszych czynników pomagających w osiągnięciu odporności.

Firmy, które deklarują wysoką kulturę bezpieczeństwa, uzyskały średnio o 46 proc. wyższe wyniki.

Organizacje posiadające zespoły reagowania na incydenty odnotowały 15-procentowy wzrost odporności.

Ponadto znacznie poprawiło ją wdrożenie modelu zero trust, wykorzystanie bezpiecznego dostępu do usług na brzegu sieci oraz XDR.

Firmy, które zgłosiły pełne wdrożenie zero trust, osiągnęły 30-procentowy wzrost odporności w porównaniu z tymi, które nie podjęły się tej zmiany.

Zaawansowane możliwości wykrywania i reagowania (XDR) są skorelowane z wysokim, 45-proc. poprawą odporności – wobec firm, które nie korzystają z takich rozwiązań.

Konwergencja infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa w kierunku dostarczanych z chmury usług bezpiecznego dostępu (SASE) zwiększyły odporność o 27 proc.

Czas przejścia do chmury zwiększa ryzyko

Z badania wynika, ż firmy muszą zadbać o zmniejszenie złożoności używanych systemów przechodząc do środowisk chmurowych.  

Otóż organizacje, których infrastruktura IT jest jednolita (bez względu czy jest lokalna, czy w chmurze) uzyskały najwyższe wyniki odporności na zagrożenia.

Jednak firmy, które są na początkowym etapie przechodzenia ze środowiska on-premise do hybrydowego środowiska chmurowego, odnotowały spadek odporności na zagrożenia na poziomie od 8,5 do 14 proc. w zależności od tego, jak trudne do zarządzania były te hybrydowe środowiska.

————————————————————–

Wyniki badań w „Cisco Security Outcomes Report” oparto na odpowiedziach z ankiet, przeprowadzonych wśród ponad 4,7 tys. specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w 26 krajach.