Cube.ITG sprzedaje spółce Sescom część firmy zajmującą się usługami IT dla klientów z sektora sprzedaży detalicznej. Przedwstępną umowę sprzedaży zawarto ponad rok temu, ustalając wartość kontraktu ma 12,5 mln zł, z możliwością korekty w zależności od wyniku zbywanego biznesu. Cena miała się jednak mieścić w przedziale 7,5 – 15,5 mln zł. Sescom kilka dni temu przesłał Cube.ITG oświadczenie ze swoją ceną – 6,2 mln zł. Integrator nie zgadza się na tę stawkę i ustalił cenę zbywanej części firmy na 9,66 mln zł.

W przypadku rozbieżności umowa między firmami przewiduje dalsze kroki, poczynając od próby porozumienia do powołania biegłego. 

Sescom poinformował 20 maja, że został wezwany do zapłaty w ciągu 3 dni 1,265 mln zł. Według spółki gdy zawiodą polubowne próby ustalenia ostatecznej kwoty zakupu, zgodnie z kontraktem audytor dokona ostatecznej weryfikacji kwoty transakcji.