Kooperacja obejmuje rozwiązania chmurowe i backup. W ramach współpracy nastąpiła pełna integracja rozwiązań Ctera Cloud oraz IBM Bluemix i Cloud Storage. Efektem jest udostępnienie klientom końcowym oraz dostawom usług kompletnej platformy do przechowywania i ochrony danych. 

Wspólne rozwiązanie pozwala na wybór infrastruktury IBM (prywatna, publiczna, hybrydowa). Zabezpieczenie stanowi firewall oraz szyfrowanie end-to-end i generowanie prywatnych kluczy, obejmuje także ochronę serwerów ulokowanych w chmurze. Klienci korzystający z platformy mają możliwość przekształcenia swojej infrastruktury w model dostawcy usług. Rozwiązanie pozwala na centralne zarządzenie nawet tysiącami użytkowników.