„W tym roku priorytetem dla większości firm jest utrzymanie ciągłości działania” – mówi Naveen Mishra, starszy dyrektor ds. badań w Gartnerze. Dlatego przedsiębiorstwa ograniczają pozostałe wydatki na IT. W rezultacie ponad 60 proc. planowanych, nowych centrów danych nie powstanie w br., co doprowadzi do spadku nakładów na infrastrukturę o 10,3 proc. w 2020 r. wobec 2019 r.

„Wszystkie segmenty infrastruktury centrów danych obejmie ograniczenie kosztów. Klienci korporacyjni powinni przedłużyć cykl życia zainstalowanego sprzętu” – uważa analityk.

Według niego inwestycje w centra danych są przekładane do czasu, aż rynek wejdzie w fazę ożywienia. Ekspert spodziewa się, że jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego duże przedsiębiorstwa wznowią plany rozbudowy data center.

Hiperskalowi dostawcy chmurowi również będą kontynuować ekspansję.

Nadchodzą 4 lata wzrostu

Już w 2021 r. wydatki na infrastrukturę data center wzrosną o 6 proc., a w ciągu kolejnych 3 lata z roku na roku również powinno być nieco lepiej – według prognozy.

Tym niemniej obecnie w związku z powolną poprawą wzrostu gospodarczego, szefowie infrastruktury centrów danych powinni starać się nadać priorytet wybranym grupom obecnych i nowych klientów.

Gartner zaleca m.in. szkolenie handlowców firmy, we współpracy z dyrektorem finansowym i dyrektorem ds. zakupów, w zakresie inicjatyw optymalizacji kosztów, takich jak renegocjowanie umów IT, optymalizacja kosztów chmury i konsolidacja IT.

Zaleca też zwrócenie uwagi na nowe modele inwestycji, jak hybrydowe IT oraz rozliczanie za zużycie.

Światowe wydatki na infrastrukturę centrów danych w 2019 r. i prognoza na lata 2020 – 2021

 201920202021
Wydatki użytkowników końcowych (mld dol.)210188200
Wzrost (%)0,7-10,36,2
Źródło: Gartner