Ograniczenia i zmiany na rynku okazały się impulsem do zwiększenia wykorzystania rozwiązań cyfrowych w biznesie – wynika z raportu „COVID-19 Business Pulse Survey (COV-BPS) – Polska”, opublikowanego przez PARP.

Otóż 18 proc. ankietowanych MŚP zainwestowało w rozwiązania cyfrowe, czyli nowy sprzęt i oprogramowanie, w odpowiedzi na wyzwania związane z Covid-19. Z kolei 32 proc. informuje, że zwiększyło użycie rozwiązań cyfrowych w swojej działalności (internetu, mediów społecznościowych, wyspecjalizowanych aplikacji, platform cyfrowych w celach biznesowych).

Więksi częściej inwestują w cyfryzację

Nieco większy odsetek firm małych (10-49 pracowników) i średnich (50-249 pracowników) deklarował inwestycje w rozwiązania cyfrowe niż mikro przedsiębiorstw (2-9 osób). W przypadku małych i średnich podmiotów odsetek ten wyniósł 19 proc., a mikro – 17 proc.

Z danych wynika, że również zwykle większe firmy poszerzyły wykorzystanie rozwiązań cyfrowych. Dotyczy to zwłaszcza średnich przedsiębiorstw (37 proc.). W przypadku małych udział ten wyniósł 35 proc., a mikro – 32 proc.

Przedsiębiorstwa, które przystosowały się do nowych warunków zwiększając wykorzystanie narzędzi cyfrowych, zrobiły to głównie po to, by poprawić w swojej organizacji następujące funkcje:
sprzedaż (45 proc. respondentów),
marketing (38 proc.)
zarządzanie (24 proc.).

Co piąta firma dostosowała dzięki digitalizacji swoją ofertę produktową lub usługową.

Jeśli chodzi o branże, to firmy handlowe i usługowe wyraźnie przyspieszyły cyfryzację. Z kolei w przypadku firm przemysłowych jedynie 20 proc. zwiększyło użycie platform cyfrowych.

Ogółem 12 proc. całkowitej sprzedaży przedsiębiorstw pochodziło z działań prowadzonych za pośrednictwem zewnętrznych platform cyfrowych, aplikacji lub firmowej strony internetowej.

Spadek sprzedaży o 30 proc.

Badanie przynosi też sporo innych danych. Otóż blisko 70 proc. ankietowanych przedsiębiorstw doświadczyło spadku sprzedaży w ciągu ostatnich 30 dni w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Dołek wyniósł przeciętnie 30 proc. Im mniejsza firma, tym większy spadek obrotów.

Ankietowani przewidują, że ich sprzedaż zmniejszy się średnio o 11 proc. w najbliższych 3 miesiącach. Są również optymiści oczekujący wzrostu (przeciętnie o 13 proc.).

Prawie 70 proc. MŚP twierdzi, że przetrwa kryzys

Ponad dwie trzecie firm (69 proc.) zadeklarowało, że pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych jest w stanie działać dłużej niż do końca 2020 r. Jednak 22 proc. firm uważa, że będzie w stanie działać co najwyżej 3 miesiące, jeśli koniunktura gospodarcza nie polepszy się.

Badanie Banku Światowego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „COVID-19 Business Pulse Survey (COV-BPS) – Polska” zostało przeprowadzone między 25 maja a 1 lipca 2020 r. Wzięło w nim udział blisko 1,4 tys. firm.