Wraz z upływem czasu COVID-19 coraz mocniej odciska się na płynności finansowej MŚP. Na początku pandemii 2 na 3 przedsiębiorstwa liczyły się z trudnościami w tym obszarze, pod koniec kwietnia br. już 3 na 4 firmy – według drugiej edycji badania Barometr COVID -19 Puls Biznesu realizowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy.

Ponadto pod koniec kwietnia br. więcej przedsiębiorców obawiało się o swoją działalność. Aż 78 proc. MŚP liczy się ze spadkiem zamówień w ciągu najbliższych 3 miesięcy (przy jedynie 2 proc. prognozujących wzrost). W marcu br. odsetek sprzedażowych pesymistów wyniósł 73 proc.

Ponad 76 proc. liczy się z pogorszeniem płynności finansowej (miesiąc wcześniej – 66 proc.).

Trzy zainfekowane sektory

Z każdym dniem chaosu spowodowanego COVID-19 sytuacja najbardziej pogarsza się w sektorze HoReCa. Pod koniec kwietnia br. aż 95 proc. hoteli, restauracji i firm cateringowych prognozowało spadek zamówień.

Drugim sektorem z największymi obawami są usługi  (87 proc. przedsiębiorców w kwietniu prognozowało spadek sprzedaży), a trzecim handel (85 proc.).

Deklarują inwestycje

Są też budujące dane – niezmienne w porównaniu do sytuacji w marcu pozostają plany inwestycyjne MŚP. Aż 82 proc. firm deklaruje, że zamierza utrzymać inwestycje na dotychczasowym poziomie.

Większość spodziewa się większego niż miesiąc wcześniej zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (58 proc.). To może jednak odzwierciedlać rosnące problemy z płynnością.

"W naszej opinii ten wynik nie tyle świadczy o optymizmie, ile o zapotrzebowaniu na zewnętrzne dofinansowanie dla przedsiębiorstw w przypadku trudności z utrzymaniem płynności finansowej" – uważa Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Najmniejsze firmy z największymi obrażeniami

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, epidemia jest najbardziej dotkliwa dla mikrofirm. Aż 9 na 10 firm zatrudniających do 9 pracowników, pod koniec kwietnia prognozowało spadek przychodów (91 proc.), w marcu ten odsetek wyniósł 84 proc. Wśród małych firm jest 77 proc. pesymistów, a średnich – 61 proc.

Podobnie jest z płynnością finansową – tutaj również pogarszającej się sytuacji najbardziej boją się najmniejsze podmioty (89 proc., marzec 2020 – 77 proc.) Wśród małych firm jest 75 proc. pesymistów, a wśród średnich – 58 proc.