Prognozy sprzed pandemii nagle stały się nieaktualne. Polski rynek czeka trudny czas, jakiego jeszcze na początku roku nikt nie przewidywał.

Wartość rynku IT w Polsce w 2020 r. spadnie o 5,5 proc. – prognozuje IDC. Jeszcze w styczniu 2020 r. prognozy wskazywały na 6 proc. wzrost.

Pomimo widocznych wzrostów w niektórych technologiach, takich jak narzędzia do pracy zdalnej, bezpieczeństwo czy usługi chmurowe, w większości segmentów branży IT widać topniejące wydatki. Rynek IT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ma szanse skurczyć się w tym roku bardziej niż ich PKB.

Mniejsze zakupy sprzętu

Całkowite wydatki na sprzęt w tym komputery i telefony, ulegną w tym roku znacznemu zmniejszeniu. Zaobserwowano co prawda w pierwszym kwartale 2020 roku 5 proc. wzrost sprzedaży sprzętu komputerowego, jednakże Polacy kupowali tańsze urządzenia, co ostatecznie przełożyło się na 4 proc. spadek wartości tego rynku.

Dodatkowo na wyniki producentów komputerów w II kw. 2020 r. wpłynie rządowy projekt Cyfrowa Szkoła – dwie transze po 186 i 180 mln zł przeznaczone na zakup łącznie ponad 100 tys. notebooków dla uczniów i nauczycieli, który został sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Pierwsze półrocze 2020 będzie więc na plusie, jednak w całym roku przewiduje się spadek sprzedaży desktopów, laptopów i tabletów o ok. 5 proc.

Inne kategorie sprzętu, takie jak serwery czy macierze, odnotują spadek o 2,1 proc. Wcześniejsza prognoza przewidywała wzrost o 4,2 proc.

Smartfony w głębokim dołku

W styczniu 2020 r. prognozy IDC zakładały wzrost sprzedaży smartfonów w Polsce aż o 15,6 proc. Teraz, w najbardziej prawdopodobnej prognozie spadek ten wyniesie ok. 9,9 proc.

Powodów jest kilka, w tym m.in. opóźnienia w dostawach czy przesunięcia premier nowych modeli. Opóźnia się również termin wprowadzenia sieci 5G w Polsce, w tym aukcja na częstotliwości dla operatorów. Wśród tabletów odnotowano największe spadki, bo aż o 39 proc. Stało się tak mimo dostawy w I kw. 2020 r. tego roku 20 tys. tabletów do Poczty Polskiej.

Wydatki na infrastrukturę – wzrost inwestycji w IaaS

Według badania IDC wśród polskich użytkowników, 50 proc. z nich planuje utrzymać wydatki na usługi IaaS, PaaS i SaaS, a jedna piąta przewiduje, że wydatki te mogą nawet wzrosnąć w stosunku do planowanych budżetów.

Aż 30 proc. respondentów zamierza wydać mniej niż planowało. Przewiduje się, że całkowite wydatki na oprogramowanie spadną, ponieważ firmy opóźniają nowe projekty i wdrożenia aplikacji. Jednakże coraz więcej danych będzie przechowywanych, zarządzanych i analizowanych w chmurze.  

Chmura urośnie w czasie niepewności

Bardzo pozytywne wyniki za pierwszy kwartał największych globalnych dostawców usług w chmurze pozwalają mieć nadzieję na dalszy wzrost tego rynku. Chmura dzięki szybkiej dostępności i skalowalności jest dobrym modelem zakupu IT w czasie rynkowej niepewności i konieczności szybkiego korygowania budżetów IT.

Oczekuje się, że inwestycje w IaaS w Europie wzrosną w tym roku o 21,36 proc., rynek PaaS i SaaS również będzie rósł dwucyfrowo. Zapewnienie większej elastyczności, praca zdalna czy zarządzanie rozproszonymi zespołami to teraz priorytet w zachowaniu ciągłości biznesowej.

 

Prognoza dla rynku IT w Polsce na 2020 r. (wzrost/spadek wydatków rok do roku)

Cały rynek IT w Polsce: -5 proc. wobec 2019 r. (poprzednia prognoza: +6 proc.)

Komputery i tablety: -5,2 proc. (poprzednia prognoza: +0,5 proc.)

Serwery i macierze: -2,1 proc. (poprzednia prognoza: +4,2 proc.)

Smartfony: -9,9 proc. (poprzednia prognoza: +15,6 proc.)

Usługi: -4,2 proc. (poprzednia prognoza: +4,2 proc.)

Oprogramowanie: -2,5 proc. (poprzednia prognoza: +4,5 proc.)

IDC, kwiecień 2020

 

MŚP i blokada projektów pociągną w dół rynek oprogramowania

Zamiast prognozowanego jeszcze w styczniu wzrostu o 4,5 proc. na rynku oprogramowania IDC oczekuje spadku o 2,5 proc.

Jednocześnie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT czy automatyzacji procesów typu Robotic Process Automation należą do kategorii, które będą utrzymywały sprzedaż na tym samym poziomie, a nawet wzrosną.

Na wyniki rynku oprogramowania znaczący negatywny wpływ może mieć sytuacja w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, które są dużo podatniejsze na zagrożenia, jakie niosą ze sobą gospodarcze zawirowania. Dodatkowo blokowane są duże, nowe projekty, które były wcześniej planowane w największych przedsiębiorstwach.

Dobra wiadomość: stabilizacja rynku ICT w 2021 r.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w której znoszone są niektóre ograniczenia, pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego mogą być widoczne z początkiem 2021 roku. Będzie ono wynikało głównie z większego popytu na infrastrukturę jako usługę (IaaS), a w dalszej kolejności z popytu na sprzęt i oprogramowanie. Powrót rynku usług IT do poziomu przed COVID-19 zajmie więcej czasu.

 

W Europie też słabiej

Całkowite wydatki na rynku ICT w Europie nadal spadają i oczekuje się, że w tym roku spadną o 5,1 proc. rok do roku do kwoty 923,49 mld dol., do 75,81 mld dol.
Niepewność gospodarcza oraz wstrzymanie dużych projektów spowodują w tym roku spadek na rynku usług IT na europejskim rynku o 3,82 proc., hardware o 12,5 proc. i software o 4 proc.  

 

Ewa Lis-Jeżak, dyrektor zarządzający IDC Polska i kraje bałtyckie

Kryzys szansą na przyspieszenie transformacji
Od początku kryzysu uważnie śledzimy dane i aktualizujemy je obecnie co 3 tygodnie. Wyraźnie też widzimy pogłębiający się spadek nastrojów wśród decydentów. Obecna sytuacja stwarza ogromną szansę na przyspieszenie procesu transformacji w organizacjach i wdrożenie nowych modeli pracy zdalnej i zespołowej, obsługi klientów oraz zmianę formuły działania –  przestawienie się na sprzedaż i promocję online. Jednak wzrost popytu na rozwiązania do tego konieczne – takie jak chmura, narzędzia do zarządzania rozproszonym zespołem i do pracy zdalnej czy bezpieczeństwo zdalnego dostępu do sieci, nie zrównoważy w krótkim okresie spadku na rynku infrastruktury IT. Do tego kryzys wyhamowuje wszystkie projekty długofalowe, co też znacząco wpłynie na wynik w najbliższych miesiącach.