W porównaniu z lutym 2011 r. ilość sprzedanych netbooków zwiększyła się o 49,3 proc. – ustalił Context. W odniesieniu do marca 2010 r. wzrost był jeszcze większy – 135,1 proc. Co ciekawe równie wysoki był wzrost przychodów ze sprzedaży netbooków – 133,6 proc. rok do roku. Dla porównaniu wpływy dostawców ze sprzedaży notebooków w marcu 2011 r. według Contextu były wyższe o 4,5 proc. w porównaniu z marcem 2010 r.

Dane pochodzą z panela dystrybucyjnego Contextu (od dystrybutorów współpracujących z firmą badawczą).