Compaq rozpoczął prace integracyjne dla wirtualnego banku Inteligo. Compaq daje rozwiązanie, obejmujące centralny system bankowy zintegrowany z aplikacjami elektronicznych kanałów dostępu dla klientów oraz sprzęt komputerowy i sieciowy. Całość rozwiązania jest oparta na architekturze Compaqa, umożliwiającej obsługę klientów przy pomocy Internetu, usług telefonii komórkowej (SMS, WAP), standardowej linii telefonicznej (IVR i Call Center), kart płatniczych, poczty elektronicznej. System działa w trybie on-line 24 godziny na dobę.

Zakres prac wykonanych przez Compaq dla Inteligo objął współudział w opracowaniu koncepcji i architektury rozwiązania, przygotowania specyfikacji dla poszczególnych linii aplikacyjnych oraz pełną implementację systemu i usługi wdrożeniowe.