Optimus rozpocznie dystrybucję na polskim rynku produktów Compaq Computer. Optimus będzie też prowadził obsługę serwisową dystrybuowanego sprzętu i jego instalacji. 3 kwietnia firmy podpisały list intencyjny w tej sprawie. Przez kanały sprzedaży pośredniej Optimusa sprzedawane będą produkty Compaqa z linii desktopów, komputerów przenośnych oraz serwerów. Optimus zadeklarował także ścisłą współpracę w obsłudze serwisowej sprzętu marki Compaq na terenie Polski. Do końca sierpnia będą podpisane umowy dotyczące poszczególnych obszarów działań.
Zawarte porozumienie przewiduje również inwestycje kapitałowe Compaqa w nowopowstałą spółkę Optimusa – Xtrade, która będzie się zajmować transakcjami elektronicznymi B2B. Ponadto Compaq Computer obejmie około 15 proc. kapitału akcyjnego spółki Xtrade, zyskując udział w tym przedsięwzięciu przede wszystkim jako projektant i dostawca rozwiązań informatycznych, oferujący także integrację oraz outsourcing usług teleinformatycznych.