W ub.r. Comp odnotował 24,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, tj. o 11,6 proc. więcej niż w 2014 r.  Przychody ze sprzedaży sięgnęły 714,55 mln zł, czyli były o ok. 115 mln zł wyższe niż rok wcześniej (+19,1 proc.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto wzrósł pięciokrotnie. W 2015 r. wyniósł 26,77 mln zł wobec 5,25 mln zł rok wcześniej.

Prezes Jacek Papaj zaznacza, że spółka rozwinęła nowe kompetencje i produkty z zakresu cyberbezpieczeństwa, dzięki temu podpisała szereg umów z dużymi klientami zarówno na rynku publicznym jak i przedsiębiorstw. Comp liczy na rozszerzenie działalności w tym segmencie. Ponadto spółka rozwija zintegrowaną platformę usług (projekt M/platform), który według szefa Compa ma być milowym krokiem w rozwoju grupy. Comp poprawił wynik także dzięki objęciu fiskalizacją nowych podatników w 2015 r.