Jacek Papaj 1 czerwca zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Compa. Pozostanie na stanowisku do czasu zakończenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zwołanego na 30 czerwca, które zajmie się m.in. zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok. Szefem Compa zostanie Robert Tomaszewski, obecnie przewodniczący rady nadzorczej. Swoją kandydaturę do rady zgłosił natomiast Jacek Papaj, który należy do głównych udziałowców spółki (ma 15,71 proc. akcji). Funkcje prezesa i dyrektora generalnego Compa pełni od 1991 r.

Robert Tomaszewski jest od lat związany z Compem – do rady nadzorczej wszedł w 2000 r., a od 2004 r. jest jej przewodniczącym. W minionych latach zasiadał także w radach nadzorczych spółek zależnych Compa, a także w zarządach spółek Novitus i Elzab. Karierę zaczynał w 1992 r. w BRE Banku. Robert Tomaszewski jest absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Z udziału w radzie nadzorczej Compa zrezygnował także Sławomir Lachowski. Odejdzie po zakończeniu walnego zgromadzenia 30 czerwca.

W 2016 r. Comp miał 5 mln zł skonsolidowanej straty netto przy przychodach mniejszych o 21 proc. niż w 2015 r. (563,656 mln zł).

W dniu rezygnacji prezesa zarząd Compa uchwalił nowy program emisji, w którym limi wartości emisji wynosi 100 mln zł. Zabezpieczeniem obligacji może być zastaw rejestrowy wraz z blokadą rachunku papierów wartościowych na akcjach w kapitale zakładowym spółki zależnej Elzab.