W I kw. 2020 r. przychody grupy Comp wyniosły 141,3 mln zł, o ponad 20 mln zł więcej niż przed rokiem (120,3 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się ponad dwukrotnie, do 13,4 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom wzrósł natomiast 9-krotnie, do 4,3 mln zł.

Jednostkowo spółka Comp SA osiągnęła 86,6 mln zł przychodów (+3,6 proc.) i 8,3 mln zł zysku netto (+17,4 proc.).

 

Są oznaki spowolnienia

Zarząd zapewnia, że grupa kapitałowa pracuje bez zakłóceń czy istotnych przerw.

"W I kw. 2020 roku wpływ sytuacji związanej z pandemią był nieistotny, aczkolwiek od końca tego kwartału zaobserwowano symptomy spowolnienia – wynikało to z zamrożenia części gospodarki (m.in. zmniejszenie sprzedaży w części segmentu Retail, przesuwanie terminów realizacji niektórych kontraktów w segmencie IT, itd.)." – informuje spółka.

Wśród potencjalnych ryzyk wymienia te związane z pełną dostępnością sieci w segmencie Retail, pełną dostępnością niektórych komponentów i produktów oraz kondycją finansową klientów końcowych.

Duzi klienci i administracja stabilni

W przypadku segmentu IT ryzyko w ocenie zarządu nie jest duże, ponieważ większość kontraktów grupa ma z największymi spółkami z kluczowych segmentów gospodarki o stabilnej, jak zapewniono, sytuacji (w tym także ze spółkami z udziałem skarbu państwa), z administracją państwową i samorządową.

Możliwe są natomiast zmiany w budżetach odbiorców. Skutkiem może być przesuwanie ogłaszania nowych postępowań i spowolnienie realizacji kontraktów – przyznaje zarząd.

Z kolei w segmencie Retail występuje zagrożenie dla kontynuowania działalności przez niektórych klientów (w szczególności z branży HoReCa). Nie powinno być natomiast problemów z częścią segmentu (projekt M/platform, w którym podmiotami są przede wszystkim punkty handlowe z sektora handlu tradycyjnego, oferujące żywność).

 

Obniżki wynagrodzeń

Spółka poinformowała również, że w celu ochrony miejsc pracy w II kw. 2020 r. w drodze porozumienia zostały obniżone wynagrodzenia dla grupy pracowników grupy kapitałowej (w tym dla zarządu).