W 2022 r. grupa informatyczna Comp odnotowała słabsze wyniki niż w 2021 r. Przychody wyniosły 750,6 mln zł wobec 808,8 mln zł przed rokiem, co oznacza spadek o 7 proc.

Zysk operacyjny zmniejszył się o 63 proc., do 27,2 mln zł, a zysk brutto o 85 proc., do 8,8 mln zł. Grupa miała w podsumowaniu roku stratę netto: -8,6 mln zł przy 35 mln zł na plusie w 2021 r. Z tym że strata przypisana akcjonariuszom wyniosła -361 tys. zł.

„Skończył się 2022 rok – jeden z najbardziej przełomowych lat w naszej ponad 30-letniej historii. Był to rok
przejściowy, w którym zbudowaliśmy podstawy pod wyraźny i trwały wzrost wyników grupy
” – informuje w sprawozdaniu finansowym Robert Tomaszewski, prezes zarządu Comp SA.

Rusza nowa strategia

Otóż w ub.r. opracowano wieloletnią strategię „COMP 2025 Next Generation”. Jej priorytetowym celem jest zapewnienie stałego wzrostu wartości spółki niezależnie od tempa fiskalizacji. Założono wejście firmy na stabilną trajektorię rozwoju już na początku 2023 r.

Fundamentem nowej strategii jest pozyskiwanie długich, wieloletnich kontraktów IT oraz rozwój sprzedaży związanej z urządzeniami wielofunkcyjnymi i M/platform (platforma usług dla tradycyjnych sklepów) w modelu abonamentowym.

Jak zapewnia prezes, Comp ma rekordowy backlog w segmencie IT, potwierdzone wieloletnią kontraktacją wykorzystanie M/platform – dzięki czemu według szefa grupy cały projekt uzyskał trwałą rentowność od początku 2023 r. Odnotowano też wzrost sprzedaży usług kas wirtualnych w systemie abonamentowym i niższe koszty stałe części produkcyjnej grupy.

Korzyści z powyższych osiągnięć w 2022 roku będą wyraźnie widoczne w wynikach w kolejnych latach” – zapowiada Robert Tomaszewski.

Prezes informuje też o zwiększonej wieloletniej kontraktacji w rosnących trendach, takich jak cyberbezpieczeństwo, usługi dodane i nowe technologie dla sklepów, sieci i punktów usługowych.

Comp uzyskuje przychody przede wszystkim ze sprzedaży urządzeń fiskalnych i oprogramowania oraz z usług IT i oprogramowania (tworzenie dedykowanego software’u, integracja systemów, personalizacja, aktualizacja i utrzymywanie systemów).

W 2022 r. do głównych pozycji przychodowych należało blisko 189 mln zł ze sprzedaży systemu dozoru elektronicznego, systemu związanego z podpisami elektronicznymi, systemu dla Straży Granicznej RP oraz ze stworzenia i utrzymania system dla transportu drogowego. Z kolei ponad 20 mln zł przychodów przyniosło stworzenie oprogramowania monitorującego i wykrywającego zagrożenia w sieci.

Spadek zatrudnienia w 2022 r.

W przeliczeniu na pełne etaty w 2022 r. w grupie zatrudniono 215 nowych pracowników, a ze 293 rozwiązano stosunek pracy. W sumie na koniec roku 2022 na pełnym etacie grupa zatrudniała 954 osoby wobec 1022 na zakończenie 2021 r.

Wskaźnik rotacji pracowników wzrósł do 28 proc. w 2022 r. z 14,15 proc. w 2021 r.