Program współpracy Commvault z partnerami został wzbogacony o następujące elementy:  

-utworzenie nowego centrum usług pod nazwą Partner Success Desk, które w trybie 24-godzinnym pomaga partnerom na całym świecie (od udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe po rozwiązywanie problemów technicznych na wszystkich etapach procesu sprzedaży). Centrum ma zapewnić partnerom szybszy i łatwiejszy dostęp do wsparcia i zasobów  Commvault.

-system Partner Demand Center, który zapewnia partnerom dostęp do zespołu Commvault świadczącego usługi marketing concierge oraz pomagającego w inicjowaniu i realizowaniu kampanii marketingowych. System Partner Demand Center umożliwia partnerom przekaz treści bezpośrednio na ich strony WWW i platformy mediów społecznościowych.

-udoskonalony system Commvault Quote Center, zaprojektowany z myślą o ułatwieniu partnerom tworzenia wycen produktów i niezwłocznego przekazywania ich klientom.Pozwala to istotnie skrócić czas ofertowania.

-odświeżony portal dla partnerów z nowymi narzędziami sprzedaży, treściami marketingowymi i zasobami ułatwiającymi korzystanie z programu. 

-rozszerzenie funduszy Business Development Funds.

-zmiany kadrowe: m.in. zatrudnienie nowych menadżerów wyższego szczebla, skupionych ściśle na pomaganiu partnerom. Jedną z takich osób jest Scott Strubel, nowy globalny dyrektor ds. współpracy z partnerami. 

-zaprojektowany na nowo zestaw produktów Commvault – uproszczony i skonsolidowany z 20 różnych pakietów. Efektem są cztery zaawansowane rozwiązania. 

Wszystkie inwestycje w program partnerski i jego rozszerzenia zostały poczynione z myślą o pomocy naszym partnerom w rozwoju ich działalności – powiedział Owen Taraniuk, dyrektor Commvault ds. współpracy globalnej i rozwoju rynku. – Te zmiany i udoskonalenia są bezpośrednim wynikiem opinii przekazanych przez partnerów. Pomogą one w naszym wspólnym rozwoju, ułatwią współpracę z Commvault i pozwolą zaspokoić zmieniające się potrzeby naszych partnerów w coraz bardziej skupionej na chmurze gospodarce cyfrowej.