Firma Commvault została partnerem strategicznym Google Cloud. Dzięki współpracy przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z oferty usług chmurowych w zakresie zarządzania danymi na platformie Google Cloud Platform. Klienci korporacyjni obu firm uzyskali w ten sposób nowe możliwości przechowywanie i przetwarzania danych w chmurze.

Współpraca Commvault i Google Cloud pozwoli przedsiębiorstwom na wdrożenie jednego rozwiązania do całościowego zarządzania danymi. Obejmie ono tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych, zarządzanie i procesy eDiscovery w środowisku lokalnym, Google Cloud Platform oraz w innych środowiskach chmurowych.

Według ankiety Commvault przeprowadzonej wśród kadry zarządzającej we współpracy z CITO Research 56 proc. przedsiębiorstw korzysta wyłącznie z chmury lub planuje przenieść 100 proc. swoich obciążeń do chmury. Z kolei w ankiecie zleconej przez Google i przeprowadzonej przez MIT Sloan 75 proc. biznesowej i informatycznej kadry zarządzającej odpowiedziało, że zadaniem, które najczęściej wdrażają w chmurze, jest przechowywanie danych.