ZUS częściowo odstąpił od aneksu do kontraktu z Comarchem, zawartego w grudniu 2019 r.

Zgodnie z zapisami aneksu ZUS zamierzał powierzyć Comarchowi od 1 maja 2021 r. usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego, którymi zajmuje się obecnie Asseco Poland. Maksymalny czas wykonywania zadania określono na 1 października 2022 r.

Ponadto aneks przewidywał powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS Comarchowi od 1 stycznia 2022 r. do 1 października 2022 r.

Wartość nowego zamówienia wynosiła 71,7 mln zł netto (88,2 mln zł brutto).

Asseco odwołało się

ZUS oświadczył jednak, że rezygnuje z usług objętych częścią zamówienia o wartości 37,55 mln zł netto (46,2 mln zł brutto). Wyjaśnia, że na decyzję miał wpływ wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2021 r., z odwołania Asseco Poland.

Aneks warty blisko 90 mln zł brutto dotyczył umowy ZUS-u z Comarchem z 2018 r., obejmującej usługi wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Wcześniej przez lata świadczyło je Asseco. W chwili podpisania 4-letni kontrakt był warty 242 mln zł brutto.

Współpraca z ZUS nie przebiegała jednak gładko. W 2019 r. ZUS częściowo odstąpił od megakontraktu i naliczył Comarchowi 24 mln zł kary, utrzymując że krakowska firma nie jest gotowa do świadczenia niektórych usług. W wyniku ugody w listopadzie 2019 r. potwierdzono częściowe wypowiedzenie umowy, doszło natomiast do zrzeczenia się wzajemnych roszczeń i uzgodnienia dalszej współpracy.