W I kw. 2023 r. Grupa Comarch osiągnęła przychody ze sprzedaży o 2,7 proc. wyższe r/r (427,6 mln zł). Zysk operacyjny spadł jednak o 55 proc., do 19,3 mln zł. Wynik netto dla akcjonariuszy stopniał natomiast o 28,9 proc. r/r i wyniósł 23,1 mln zł.

Takie liczby oznaczają rentowność operacyjną 4,5 proc. oraz rentowność netto 5,4 proc. EBITDA miała wartość o 35,8 proc. niższą r/r (42,1 mln zł).

Bilans jest wyraźnie niższy od konsensusu analityków według PAP.

„Obserwujemy zmniejszenie dynamiki popytu w branży IT” – komentuje wiceprezes Konrad Tarański.

Jak wyjaśnia zarząd w sprawozdaniu, nastąpił znaczny wzrost kosztów działalności wskutek presji na wynagrodzenia. Fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch I kw. br. wzrósł o 14,5 proc. r/r. Generalnie koszty grupy rosły w I kw. bardziej niż przychody.

Ponadto wynik operacyjny obniżyły ujemne różnice kursowe (umocnienie się PLN), zarówno zrealizowane, jak i w wycenie bilansowej należności handlowych.

Natomiast portfel zamówień Comarchu jest wyższy o 7 proc. niż przed rokiem.

Polski biznes na plusie

Warto jednak zaznaczyć, że sprzedaż Comarchu w kraju wyraźnie urosła w I kw. br., o 7,8 proc., do ponad 180 mln zł, głównie w efekcie zwiększenia zapotrzebowania na ERP-y w MŚP.

Sprzedaż krajowa stanowiła w I kwartale 2023 roku 42,3 proc. całkowitych przychodów grupy,

Polski rynek uratował zysk netto całej grupy Comarchu w I kw. 2023 r. W krajowym segmencie wyniósł on 26,3 mln zł wobec 2,5 mln zł przed rokiem, czyli wzrost był ponad 10-krotny.

Spadło zatrudnienie

W I kw. 2023 r. zatrudnienie w grupie zmniejszyło się o 82 osoby, tj. o 1,2 proc., co według Comarchu było związane m.in. z restrukturyzacją części projektów o charakterze badawczo-rozwojowym.

Prawdopodobnie w drugim kwartale także nastąpi kolejny spadek zatrudnienia, bo nie mamy powodu do zwiększania zatrudnienia z przyczyn biznesowych” – komentuje Konrad Tarański. Natomiast w III kwartale spodziewany jest wzrost w związku ze stażami studenckimi.