Comarch w 2020 r. osiągnął w Polsce 74,4 mln zł zysku netto. To blisko dwie trzecie (63 proc.) wyniku netto całej grupy, który globalnie wyniósł w sumie 118,66 mln zł.

Zysk na krajowym podwórku okazał się ponadto wyraźnie wyższy niż rok wcześniej – o 31,7 proc., czyli ok. 18 mln zł.

Ponad 40 proc. sprzedaży w kraju

W całym 2020 r. grupa Comarch odnotowała 636,8 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, o 42,7 mln zł (o 7,2 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Było to spowodowane wzrostem sprzedaży do sektora publicznego, MŚP oraz medycznego.

Oznacza to, że Comarch w kraju wypracował mniejszą cześć – 41,4 proc. sprzedaży całej w grupy (1,54 mld zł w 2020 r.).

MŚP kupują więcej ERP-ów

Krakowska firma znacząco zwiększyła zwłaszcza sprzedaż swoich systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jej wartość wyniosła w kraju 205,8 mln złotych, czyli ok. 15 mln zł więcej niż przed rokiem. Był to segment, który zapewnił Comarchowi w kraju największe obroty w 2020 r.

Większe zamówienia w bankach, sektorze publicznym i medycynie

Sporo zamawiały również finanse i bankowość – za 181,2 mln zł w ub.r., gdzie wpływy grupy poprawiły się o 34 mln zł, oraz sektor publiczny (145,8 mln zł, więcej o blisko 26 mln zł wobec 2019 r.).

W czasach pandemii wyraźnie zwiększyło się też zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne w medycynie – do 19,4 mln zł, czyli o ok. 5 mln zł.

TMT zanurkował

Zacisnął pasa natomiast sektor TMT (telekomunikacja, media, IT), gdzie przychody Comarchu stopniały o 40 mln zł wobec 2019 r., do nieco ponad 107 mln zł.

1,5 mld zł sprzedaży na całym świecie

W 2020 r. globalne przychody Comarchu ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,54 mld zł i były wyższe o prawie 100 mln zł niż w 2019 r.

14 proc. na plusie w kraju w IV kw. ub.r.

W IV kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży krajowej (205,2 mln zł) wzrosły o 25,5 mln zł, tj. o 14,2 proc. w porównaniu do IV kw. 2019 r. Było to spowodowane m. in. większą sprzedażą do klientów z sektora publicznego, oraz ERP-ów do MŚP.

Przychody całej grupy ze sprzedaży w IV kw. 2020 r. osiągnęły poziom 474 mln zł. Wyjątkowy zyskowny okazał się ten okres, gdyż zysk netto na akcjonariuszy osiągnął wartość 51,8 mln zł (wobec ponad 118 mln zł w całym roku). Grupa wypracowała w IV kw. 2020 r. zysk EBITDA 89,1 mln zł.

„Grupa Comarch kontynuuje przyjętą strategię i świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz nowych segmentów działalności, zwiększając nakłady na działania badawczo-rozwojowe, a także rozbudowuje działalności na rynkach zagranicznych, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość” – komentuje Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarchu.

Globalnie największą część przychodów grupy w 2020 r. stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej. Jej wartość wyniosła 300,5 mln zł. Duży wzrost, blisko 36 proc., odnotowała sprzedaż do sektora finanse i bankowość. Najmocniej zwiększyły się przychody w branży medycznej, o 56 proc. r/r, osiągając wartość 40,5 mln zł.

W 2020 r. grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie, głównie w wyniku letnich staży studenckich w trzecim kwartale. Na koniec grudnia 2020 r. zatrudniała 6462 osób, czyli o 114 osób więcej niż w końcu 2019 r.