W ciągu 9 miesięcy 2020 r. na rynku polskim przychody Comarchu ze sprzedaży spadły o 4 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. i wyniosły 550,34 mln zł. Zysk netto zmniejszył się natomiast o 17 proc., do 44,1 mln zł. To jednak dwie trzecie zysku netto dla akcjonariuszy w całej grupie za 3 kwartały br. (67 mln zł).

Jak zauważa Comarch, porównując zysk z ub.r. trzeba mieć na uwadze, że w wynikach III kw. 2019 r. uwzględniono rozwiązanie rezerw dotyczących kontraktu ZUS KSI o wartości 24 mln zł.

Na popyt w różnych sektorach w tym roku miała wpływy sytuacja spowodowana pandemią.

Aż o 35 proc. (do 80,7 mln zł) stopniała sprzedaż Comarchu w krajowym sektorze TMT – tekomunikacja, media, IT, który w ub.r. należał do największych wartościowo segmentów.

Więcej wydawały MŚP, banki, ochrona zdrowia

Z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa były liderem zakupów rozwiązań krakowskiej firmy, zwiększając wydatki o kolejne kilka proc. (do 130,4 mln zł). Także banki i firmy finansowe w br. wydają więcej (127,4 mln zł.). O ponad 50 proc. zwiększyły się zamówienia w ochronie zdrowia (14,3 mln zł).

Na podobnym poziomie utrzymały się w br. przychody w sektorze publicznym (89,4 mln zł), co wskazuje na ożywienie w III kw. br., oraz w handlu i usługach (48,6 mln zł). O ok. 10 mln zł niższe wpływy pochodziły z sektora przemysłowego i ultilities (59,2 mln zł).

W III kw. br. Comarch wypracował 17,8 mln zł zysku w kraju i 179 mln zł przychodów.

Cała grupa Comarch w III kw. br. osiągnęła sprzedaż na poziomie 353,7 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 32,5 mln zł.

1 mld zł całej grupy

Cała grupa w ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. wypracowała 1,06 mld zł przychodów ze sprzedaży usług, co oznacza wzrost o 41,5 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Zysk EBITDA wyniósł 182,8 mln zł i był o 6,7 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był niższy niż rok temu o 2,7 mln zł i wyniósł 67 mln zł.

Największą część przychodów Grupy Comarch w ciągu trzech kwartałów stanowiła sprzedaż systemów informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w rejonie DACH.

W ciągu trzech kwartałów 2020 roku Comarch zwiększył zatrudnienie o 277 osób i na koniec września tego roku zatrudniał 6625 pracowników, w tym 627 za granicą. Rozbudowa kadry była związana z przeprowadzonym w trzecim kwartale letnim programem stażowym.