Rok pandemii zwiększył profity Comarchu. Grupa globalnie osiągnęła wyższe przychody i rentowność, a sprzedaż krajowa okazała się większa niż w 2019 r. – o blisko 44 mln zł wobec 2019 r., wynosząc niemal 638 mln zł (+7,4 proc.). Jedną trzecią tej kwoty wypracowano dzięki sprzedaży do MŚP – 206,2 mln zł (+8,3 proc.), co oznacza większe zapotrzebowanie krajowych przedsiębiorców na systemy ERP.

Sprzedaż krajowa Comarchu w 2020 r. i 2019 r. (tys. zł)

2 0202019Wzrost rok do roku
Sprzedaż krajowa637 943594 0217,4%
Udział w sprzedaży grupy41,5%41,3%-0,2 pkt
Źródło: Comarch, sprawozdanie finansowe

Większość obrotów za granicą

Udział sprzedaży zagranicznej Comarchu w 2020 r. był jednak największy i wyniósł 58,5 proc. W sumie grupa na ma świecie 61 spółek. Na koniec roku zatrudniała ponad 6,4 tys. specjalistów.

W 2020 r. globalne przychody ze sprzedaży grupy Comarch przekroczyły 1,5 mld zł i były wyższe o 99,33 mln zł tj. 6,9 proc. w porównaniu do 2019 r.

Zysk operacyjny osiągnął wartość 191,6 mln zł, tj. był 33,6 proc. wyższy niż w 2019 r.

EBIDTA wyniosła 277,9 mln zł, o 21,7 proc. więcej niż w 2019 r.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2020 r. wyniósł 120,63 mln zł i był o 15,1 proc. wyższy niż w 2019 r.

Globalnie zmniejszyła się sprzedaż do dotkniętych lockdownami sektorów handlu i usług oraz do przemysłu i utilities. Mocno odbiły natomiast zamówienia publiczne (o blisko 19 proc). Co nie zaskakuje dużo więcej w ub.r. zamawiał sektor ochrony zdrowia (+58 proc.).

Źródło: Comarch, sprawozdanie finansowe

29 proc. marży

Marża na sprzedaży utrzymała się na poziomie z 2019 r., tj. 29,3 proc.
Rentowność operacyjna wyniosła 12,5 proc. (w 2019 r. 10,0 proc.), a netto: 7,8 proc. (7,3 proc. w 2019 r.).

Usługowe IT szansą

Szansą dla grupy jest m.in. wzrost zapotrzebowania na dostarczanie informatyki w modelu usługowym – oceniono w sprawozdaniu, dodając, że na elastycznie dopasowywanie się do modeli biznesowych oczekiwanych przez klientów pozwala szeroka paleta własnych produktów, infrastruktura, specjaliści i zasoby kapitałowe.