W ciągu 3 kwartałów 2019 r. przychody grupy Comarch ze sprzedaży na rynku polskim wzrosły o 2 proc. wobec analogicznego okresu ub.r., czyli o ok. 11 mln zł, do 572,9 mln zł. Zysk netto zwiększył się o 17,6 proc., tj. o ok. 8 mln zł, do 53,1 mln zł.

Tym samym na polskim rynku Comarch wypracował ponad 40 proc. przychodów grupy, ale 75 proc. zysku netto.

Cała grupa wypracowała globalnie w okresie 9 miesięcy 2019 r. 70,7 mln zł zysku netto wobec 25,2 mln zł w 9 miesiącach poprzedniego roku, a obroty przekroczyły 1 mld zł (1,021 mld zł).

W związku z ugodą z ZUS spółka rozwiązała rezerwę 24,2 mln zł na poczet ewentualnej kary, jaką w ub.r. naliczył zakład. Dzięki temu zwiększył się zysk operacyjny i zysk netto grupy w bilansie minionych 9 miesięcy br.

MŚP, TMT, przemysł zwiększyły zakupy

Do wyższych obrotów na krajowym rynku w kw. I-III br. znacznie przyczynił się popyt ze strony MŚP. W tym segmencie sprzedaż wzrosła o 19 proc. wobec ub.r., osiągając najwyższy udział w krajowych przychodach Comarchu (123,4 mln zł). W jeszcze większej skali, o jedną trzecią, wzrosły nakłady klientów z sektora TMT – telekomunikacja, media i IT (122,6 mln zł). Kilkuprocentową poprawę odnotowano w finansach i bankowości (109,9 mln zł). Wyraźnie więcej, o przeszło jedną czwartą, zamawia też przemysł i utilities (69,8 mln zł).

O ponad 40 proc. zmniejszyły się natomiast przychody Comarchu w krajowym sektorze publicznym (88,2 mln zł). W kw. I-III ub.r. segment ten wygenerował największą część obrotów grupy w Polsce.