W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Comarch na polskim rynku osiągnął 22,4 mln zł zysku netto. To o ponad 3 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Jednocześnie zysk w kraju okazał się znacznie wyższy niż globalny wynik netto całej grupy (13,8 mln zł). EBITDA o wzrosła natomiast o 62 proc., do 66,8 mln zł. Sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 24 proc.  

Większy zysk w Polsce krakowski koncern informatyczny osiągnął przy mniejszych niż przed rokiem przychodach ze sprzedaży klientom zewnętrznym (212,9 mln zł).
 
Największą sprzedaż w kraju odnotowano do klientów w MŚP (45,5 mln zł). Był to zbliżony wynik do ubiegłorocznego. O prawie 11 mln zł zmniejszyły się przychody w segmencie TMT (45,3 mln zł), wzrosły natomiast o 12 mln zł w finansach i bankowości (44,6 mln zł).

Ryzyka związane z pandemią

Nawiązując do sytuacji związanej z pandemią Comarch zapewnia, że działalność operacyjna grupy jest prowadzona bez większych zakłóceń. Dotyczy to także realizacji kontraktów oraz dostaw produktów i materiałów.

Są jednak ryzyka: potencjalne zagrożenie płynności finansowej niektórych kontrahentów z branż szczególnie dotkniętych skutkami pandemii (np. linie lotnicze, firmy turystyczne, handlowe), jak również zmienność kursów walutowych. W szczególności osłabienie PLN względem EUR i USD będzie miało wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Comarch także w kolejnych kwartałach 2020 r. – w ocenie zarządu.

 

Wybrane wyniki Comarchu w segmencie polskim (tys. zł)


  I kw. 2020 r. I kw. 2019 r.
Przychody segmentu–    
sprzedaż klientom zewnętrznym 188 546 215 332
w tym:    
Przychody ze sprzedaży 212 946 215 936
na rzecz klientów z sektora:    
Telekomunikacja, Media, IT 45 288 56 218
Finanse i Bankowość 44 633 32 639
Handel i Usługi  20 020 21 141
Przemysł i Utilities   25 846 23 115
Sektor Publiczny  27 231 34 010
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 45 463 44 739
Medycyna 4 374 3 704
Inne      91    370
Wynik netto 22 382 19 333

Źródło: Comarch