Umowy w sprawie budów w Krakowie podpisano z Budimeksem. Jeden kontrakt obejmuje budowę biurowca wraz z infrastrukturą drogową i techniczną oraz dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń (VI etap inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie – budynek SSE7).

Powierzchnia całkowita budynku będzie wynosić 27,7 tys. mkw. Wartość umowy określono na 69,7 mln zł netto. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kw. 2017 r.

Drugi kontrakt dotyczy przebudowy budynku SSE6 (Studio 1) w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie. Magazyn ma zostać zamieniony w obiekt produkcyjny. Wartość umowy wynosi 4,35 mln zł netto. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kw. 2016 r.

Łączna wartość umów podpisanych z Budimeksem wynosi 74,05 mln zł netto.

Wcześniej Comarch poinformował, że jego spółka zależna we Francji zleciła budowę centrum danych w Lille. Wartość umowy wynosi 7,5 mln euro netto (ok. 32,1 mln zł). Inwestycja zostanie w 100 proc. sfinansowana z kredytu. Planowany termin jej zakończenia to II kw. 2017 r.