Altum to rozwiązanie przeznaczone dla średnich i dużych firm, głównie z branży handlowej. Ma wbudowane mechanizmy Business Intelligence (BI) i Business Process Mananagement (BPM), w których wprowadzono część z nowych funkcji. Pojawiły się one także w modułach Finanse i Księgowość, Logistyka, CRM.

W CRM uwzględniono m.in. zarządzanie działaniami handlowymi. Wprowadzona została możliwość ewidencji kontaktów handlowych według numeru telefonu, e-maila, GG, Skype’a. Altum 5.4 może automatycznie mierzyć czas poświęcony na przeprowadzenie kontaktu. Dołączono kwestionariusze, w których gromadzone są kluczowe dane na temat kontrahenta oraz terminarz do planowania zadań pracowników. Pojawił się Pulpit CRM z dostępem do list kontrahentów, osób, działań, zadań. W Logistyce dodano definiowanie cenników według rozmiaru, koloru, rabatów oraz możliwość śledzenia historii dostawy.

Liczne nowości udostępniono w Księgowości i Finansach. Narzędzie Business Process Management umożliwiło automatyczne wykonywanie procesów księgowych w różnych scenariuszach. Dodano obsługę bonów i kart podarunkowych.

Zmiany pojawiły się także w module Business Process Management (Workflow). Chodzi m.in. o zestaw nowych predefiniowanych procesów, które użytkownik może dostosować do własnych potrzeb. BPM pozwala także monitorować etapy wykonania całego procesu. Można wykorzystać dane z BI.

W Business Intelligence udostępniono opcję analizy danych związanych z nowymi funkcjami Altum w innych modułach (np. analiza bonów, rabatów). Ponadto pojawiła się możliwość tworzenia analiz wykorzystujących dane GUS.

W nowym pakiecie zmieniono interfejs. Użytkownik może tworzyć własne skróty. Altum 5.4 zintegrowano z internetową galerią handlową iMall24.pl.

Stawka za wdrożenie Altum 5.4 różni się w zależności od wymagań konkretnego klienta. Wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.