Coroczna ankieta Acronis, przeprowadzona wśród gospodarstw domowych oraz firm,  pokazuje zwyczaje użytkowników w zakresie ochrony danych. Pozytywną tendencją jest tworzenie kopii zapasowych przez 91 proc. użytkowników indywidualnych. Natomiast tym co może martwić, jest fakt, iż 68 proc. z nich  traci dane w przypadkowego usunięcia, awarii sprzętu lub oprogramowania lub nieaktualnej kopii zapasowej.

W przeszłości badania Acronisa  obejmowały wyłącznie konsumentów, natomiast w ubiegłym roku firma  rozszerzyła zakres ankiety o przedsiębiorstwa oraz instytucje. Tegoroczne badanie pokazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne nawyki związane z tworzeniem kopii zapasowych przez specjalistów IT. Zasadniczo organizacje wykonują kopie zapasowe danych i urządzeń z dużą częstotliwością – przechodząc z harmonogramu miesięcznego w ubiegłym roku do harmonogramu tygodniowego lub nawet codziennego w tym roku. Największa grupa  specjalistów IT (28 proc) przyznała, że tworzy kopie zapasowe elementów infrastruktury IT co najmniej raz w tygodniu. Natomiast 15 proc. organizacji wykonuje ten proces kilka razy dziennie. Pewnego rodzaju zaskoczeniem jest informacja, iż co dziesiąta firma w ogóle nie robi backupu. 

Według danych `zawartych w raporcie Acronisa 42 proc. organizacji doświadczyło utraty danych, co spowodowało przestoje, zaś 41 proc. zaobserwowało utratę wydajności lub zanotowało stratę finansową, będącą pokłosiem niedostępności danych. Ponadto  17 proc. użytkowników indywidualnych i 20 proc. przedsiębiorstw stosuje hybrydowe kopie zapasowe: w zasobach lokalnych i w chmurze.