Takich jest aż 94 proc. Co czwarta firma natomiast skorzystała w tym celu z dotacji unijnych. Kredyt przy realizacji innowacyjnego projektu zaciągnęło 14,5 proc. przedsiębiorców, a z leasingu skorzystało 8 proc. Ci, którzy nie zdecydowali się pójść w kierunku innowacyjności, tłumaczą to specyfiką branży (36 proc.) lub brakiem środków finansowych (27 proc.).

Idzie lepsze. Dzięki dotacjom UE?

Blisko jedna czwarta firm, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowała, że w kolejnym roku zamierza skorzystać ze środków UE. 91 proc. z nich twierdzi, że za uzyskane pieniądze dokona inwestycji o charakterze innowacyjnym. Największa grupa (46 proc.) planuje niewielkie przedsięwzięcia do 1 mln zł. Szacowany udział środków własnych w finansowaniu tych inwestycji wynosi poniżej 54 proc..

Pieniądze unijne według badanych najczęściej mają być inwestowane w maszyny i urządzenia – tak twierdzi niemal połowa ankietowanych (48 proc.). Jedna trzecia firm wyda je na oprogramowanie IT oraz nowe technologie wytwarzania. Na prace B+R zamierza ponieść nakłady jedynie 4 proc. badanych.

Oznacza to, że spora grupa zarządzających podmiotami z MŚP może się rozczarować, bo polski rząd zamierza przeznaczać środki bezzwrotne głównie na działalność badawczą, a nie na proste zakupy maszyn i urządzeń do produkcji – mówi Radosław Kuczyński prezes EFL.

Według Radosława Kuczyńskiego w przypadku małych i średnich firm, ich zarządzający decydują się na inwestycje w innowacyjne rozwiązania dopiero w momencie wystąpienia dwóch czynników. Po pierwsze, jeśli tego wymaga branża, w której działają, a innowacje stanowią istotny czynnik przewagi konkurencyjnej. Po drugie, gdy firma generuje spore zyski i może finansowo pozwolić sobie na taki projekt. Z uwagi na duże ryzyko, wciąż bardzo mało przedsiębiorców decyduje się skorzystać z zewnętrznego finansowania i to stanowi czynnik hamujący rozwój innowacyjności w Polsce.

W najnowszym rankingu innowacyjności „Global Innovation Index 2015” współtworzonym przez firmę konsultingową A.T. Kearney, Polska na 39 państw europejskich objętych badaniem zajęła 31. pozycję. Wyprzedzają nas m.in.Czechy, Litwa, Słowacja.