5 kwietnia br. ComputerLand podpisał umowę ze Śląską Regionalną Kasą Chorych na dostawę Systemu Elektronicznej Identyfikacji Ubezpieczonych. Umowa obejmuje dostawę do Kasy 5,5 mln elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego, 2,5 tys. czytników elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego oraz urządzeń niezbędnych do personalizacji tych kart, odpowiedniego oprogramowania oraz integrację całości systemu. Wartość umowy wynosi około 22 mln zł. Umowa będzie realizowana etapami do listopada 2001 roku.