Oczekuje się, że powstała w wyniku połączenia spółka
przyniesie roczne przychody na poziomie przekraczającym 1 mld dol.
oraz ponad dwa miliony klientów na całym świecie. Po zakończeniu
transakcji, planuje się, że firma osiągnie synergię
kosztów na korzyść udziałowców Citrix i LogMeIn na poziomie od
65 mln dol. w pierwszym i 100 mln dol. w drugim roku działalności.

Citrix GoTo dostarcza rozwiązania do
komunikacji przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Do czołowych systemów firmy należą: GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC,
GoToTraining, GoToWebinar, Grasshopper oraz OpenVoice.

LogMeIn jest dostawcą rozwiązań do
łączności w chmurze, takich jak join.me, LastPass, LogMeIn Rescue
czy BoldChat.

Nową spółkę poprowadzi Bill Wagner,
dotychczasowy prezydent i CEO LogMeIn.

Citrix ogłosił też wyniki finansowe
za drugi kwartał 2016 roku. W okresie tym vendor zanotował przychód
w wysokości 843 mln dol., co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu
do 797 mln dol., uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Zysk netto za drugi kwartał 2016 r. wyniósł 121 mln dol., w
porównaniu do 103 mln dol. w tych samych miesiącach 2015 r.
Obejmuje on korzyści podatkowe w wysokości 21 mln dol. oraz 14 mln
dol. wydzielenia kosztów związanych z ogłoszoną samodzielną
działalnością biznesową GoTo. Podane wyniki liczone są zgodnie z
metodologią GAAP.

W drugim kwartale 2016 roku w
porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedzającego przychody Citrixa ze sprzedaży
produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 7 proc. Ponadto o 14
proc. zwiększyły się przychody z usług SaaS, a o 3 proc. z
aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania. Natomiast o 6
proc. zmalały przychody z profesjonalnych usług, w skład których
wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje. Przychody
netto w Ameryce wzrosły o 11 proc., ale w EMEA spadły o 2 proc., a
w regionie Pacyfiku o 9 proc.

Kierownictwo Citrixa za trzeci kwartał
roku obrachunkowego 2016, który zakończy się 30 września 2016
roku oczekuje przychodu netto na poziomie skonsolidowanym od 820 do
830 mln dol.