Cisco i Google Cloud zacieśniły partnerstwo. Ogłosiły zamiar budowy ukierunkowanego na aplikacje środowiska sieciowego multicloud. Przekonują, że dzięki połączeniu sił nastąpi po raz pierwszy pełna integracja aplikacji WAN z chmurą obliczeniową (Cisco SD-WAN i Google Cloud).

Wspólne rozwiązanie ma automatyzować, zabezpieczyć i optymalizować sieć w oparciu o wymagania aplikacji, upraszczając tym samym wdrożenia hybrydowe w korporacjach.

Polityki sieciowe, takie jak np. segmentacja, będą śledzić ruch na granicy między siecią korporacyjną a chmurą. Krytyczne informacje dotyczące bezpieczeństwa, polityki i wydajności obejmą zarówno sieci, chmury, jak i aplikacje. Integracja ta zostanie rozszerzona na środowiska hybrydowe oraz zlokalizowane w chmurze.

Wybrane firmy będą testować nowe rozwiązanie do końca 2020 r. Wspólne narzędzie Cisco i Google Cloud ma być dostępne na rynku w I poł. 2021 r.

Obie firmy współpracują od 2017 r., gdy zawiązały partnerstwo w zakresie lepszego połączenia infrastruktury Cisco z chmurą Google'a.