Przychody na rynku przełączników ethernetowych w II kw. 2020 r. sięgnęły 6,6 mld dol., co oznacza spadek o 6,3 proc. rok do roku. Dostawy routerów dla przedsiębiorstw i dostawców usług utrzymały się natomiast na poziomie z ub.r. (+0,1 proc., 4 mld dol.) – według IDC.

Lockdown w II kw. br. spowodował, że wiele przedsiębiorstw wstrzymało inwestycje. Natomiast operatorzy hiperskalowi, dostawcy usług chmurowych i telekomunikacyjnych zwiększyli zamówienia w odpowiedzi na rosnący popyt. Stąd mieszane wyniki, i podobne, jak się przewiduje, utrzymają się w drugiej połowie 2020 r.

Mizerna koniunktura zapanowała w Europie. W regionie CEE spadek na przełącznikach wyniósł o 7,6 proc., a na zachodzie kontynentu było jeszcze gorzej (-13,1 proc.).

Szybkie switche szybko rosną

Co do technologii, to widać dużo większe niż w ub.r. zainteresowanie przełącznikami o największej prędkości. Np. w przeliczeniu na porty dostawy switchy 100 Gb wzrosły o 51,2 proc., do 6,7 mln szt., a w ujęciu wartościowym o 16,3 proc., do prawie 1,5 mld dol., co stanowi 22,4 proc. całkowitych przychodów na rynku.

Przełączniki 25 Gb również zaliczyły imponujący wzrost – wartościowo o 39 proc., do 505,9 mln dol., a ilościowo (w przeliczeniu na porty) o 62,2 proc.

W segmencie przełączniki kampusowych o mniejszej prędkości wyniki były mieszane. Nadal spadają ceny w tym segmencie.

Dostawy 10 Gb wzrosły o 23,1 proc. ilościowo, ale przychody stopniały o 6,1 proc. Tym niemniej switche 10 Gb mają spory udział w rynku – 28 proc. w ujęciu wartościowym.

W przypadku przełączników 1 Gb spadła zarówno ilość dostarczonych portów (o 10,1 proc.), jak i przychody (o 17,9 proc.). Urządzenia 1 Gb mają jednak wciąż największy udział w w rynku switchy ethernetowych – 35 proc. wartościowo.

Na rynku routerów bilans pociągnęły w górę zakupy dostawców usług (+1,5 proc. wartościowo). Zamówienia spadły w sektorze przedsiębiorstw (-4,2 proc.), który odpowiada za mniej więcej jedną czwartą przychodów na tym rynku.

Tutaj także w regionie Europie Środkowej i Wschodniej było słabo – łącznie rynek przedsiębiorstw i usługodawców spadł o 8,7 proc. (średnia światowa przypomnijmy to +0,1 proc.).

Cisco liderem switchy, Huawei routerów

Cisco pozostaje niekwestiowanym liderem rynku przełączników (47,2 proc. udziału) mimo spadku obrotów o 13,4 proc. w II kw. br. W segmencie routerów dla przedsiębiorstw zaliczyło 11,8 proc. dołek, a u dostawców usług – o 8,1 proc. Łącznie jednak ma jedną trzecią udziału (33,2 proc.).

Huawei jako jedyna firma z czołówki osiągnęła wzrosty zarówno na przełącznikach (+15,7 proc.), jak i routerach (+16,7 proc.), dzięki większemu popytowi w Chinach. W rezultacie koncern wyprzedził Cisco na globalnym rynku routerów dla przedsiębiorstw i dostawców usług, osiągając 36,3 proc. udziału w II kw. br. Na przełącznikach jest jednak daleko za liderem (12 proc. udziału).

Arista Networks doświadczyła blisko 18 proc. spadku przychodów ze switchy, ale urządzenia 100 Gb odpowiadają za ponad 72 proc. obrotów producenta, co odzwierciedla jego koncentrację na dostawcach usług chmurowych i dużych firmach.

HPE odnotowało podobny dołek na rynku przełączników jak Arista (-17,3 proc.)

Juniper miał ponad 8-procentowy spadek na przełącznikach oraz ponad 3-procentowy na routerach.

Najwięksi dostawcy przełączników ethernetowych na świecie od II kw. 2019 r. do II kw. 2020 r. (w ujęciu wartościowym)

Źródło: IDC