Podczas pierwszego dnia Cybersec Forum w Katowicach, Cisco, Ericsson i Nokia podpisały z Ministerstwem Cyfryzacji porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa. Z komentarza przedstawicieli resortu wynika, że celem jest wypracowanie wspólnych standardów budowy infrastruktury sieci 5G i współpraca w zakresie ochrony przez zagrożeniami.

„Zależy nam na tym, abyśmy razem wykorzystywali wiedzę, którą mają poszczególne firmy, po to, aby zapewnić nam jeszcze większy poziom cyberbezpieczeństwa” – wyjaśnia minister Marek Zagórski.

Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, podkreślał, że kraje UE muszą wypracować takie same standardy infrastruktury, aby Europa stała się jednolitym rynkiem cyfrowym. Jednak trzeba uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy w krajowej sieci.

„Należy zadbać o to, aby działanie sieci nie było zależne tylko od jednego dostawcy. Na tym polu potrzebna jest większa dywersyfikacja” – zaznaczał sekretarz stanu. Potwierdza to zresztą sygnalizowane już wcześniej stanowisko polskich władz.

„Wszystkie elementy sieci mogą być potencjalnie zagrożone. USA korzysta z usług tylko zaufanych partnerów, takich jak Samsung czy Ericsson. Wprowadzimy dodatkowe wymogi oraz będziemy identyfikować partnerów, którzy mogą stanowić zagrożenie” – podkreślił Robert L. Strayer, zastępca asystenta sekretarza stanu ds. cyfrowych i komunikacji międzynarodowej oraz polityki informacyjnej w departamencie stanu USA.

We wrześniu USA i Polska podpisały deklarację ws. 5G, w której stwierdzono, że w sieci mogą uczestniczyć tylko "zaufani dostawcy", spełniający nie tylko techniczne kryteria bezpieczeństwa, lecz także związane ze strukturą własności i kontroli przez obce rządy. Porozumienie odebrano jako wymierzone w Huawei. Minister Zagórski poinformował jednak, że żaden dostawca nie zostanie wykluczony z budowy sieci 5G. Będzie musiał natomiast spełnić kryteria bezpieczeństwa zgodnie ze wspomnianą deklaracją (jak dotąd nie zostały sprecyzowane). Trudno nie zauważyć, że wśród sygnatariuszy porozumienia na rzecz cyberbezpieczeństwa z resortem cyfryzacji zabrakło jednego z największych producentów rozwiązań 5G, czyli Huawei.

Zaufanie władz najwyraźniej zyskał natomiast Ericsson, który dostał zielone światło dla inwestycji w Polsce. Rozpoczął budowę elementów infrastruktury 5G w zakładzie w Tczewie. Polskie ośrodki B&R koncernu również pracują nad rozwiązaniami 5G.

W tym tygodniu poinformowano o zamiarze powołania do budowy infrastruktury sieci nowej generacji spółki Polskie 5G, która powstaje z pomocą państwowych podmiotów i największych telekomów.