Centrum Informatyki Resortu Finansów zamawia sprzęt i oprogramowanie na potrzeby projektu Eureka, czyli systemu informacji celno-skarbowej. Ma on usprawnić funkcjonowanie Ministerstwa Finansów w obszarze back office.

Większe macierze Huawei

W ramach Eureki otwarto ostatnio oferty w przetargach obejmujących macierze Huawei. W postępowaniu obejmującym rozbudowę macierzy Dorado 6000 v3 jedyną ofertę złożyło Symmetry, o łącznej wartości 666,66 tys. zł.

Oferta okazała sie dużo niższa od budżetu CIRF na ten cel, który wynosił 1,06 mln zł, a na opcję niecałe 295 tys. zł.

Centrum informatyki resortu chce powiększyć dwie macierze Dorado 6000 v3 o dodatkowe 20 TiB pojemności netto w każdej macierzy, z użyciem 2,5-calowych dysków SDD SAS o pojemności 4 TB.

W opcji w grę wchodzi rozbudowa o 12 TiB z pomocą tych samych nośników. Do tego dochodzą m.in. licencje, wyposażenie, wdrożenie, konfiguracja.

Tylko Symmetry odpowiedziało także na ogłoszenie o zamówieniu rozbudowy macierzy Huawei Oceanstore 5600 v5, proponując realizację zamówienia w sumie za 489,5 tys. zł. CIRF przygotował na ten cel nieco ponad 517 tys. zł oraz 139 tys. zł na opcję.

Ramię informatyczne resortu finansów zamierza powiększyć przestrzeń dyskową urządzenia o co najmniej 60 TiB, a także poprawić jej wydajność i zwiększyć przepustowość o 240 Gb/s. W opcji zostanie dostarczone kolejne 60 TiB przestrzeni dyskowej.

 

Serwery dla Eureki

CIRF kupuje też 2 serwery stelażowe x86-64 z 48-rdzeniowym procesorem plus 2 takie same modele w opcji, wraz z 3-letnią gwarancją. Przygotował na ten cel ponad 615 tys. zł brutto.

Oferty złożyli:

ADT Group (399,5 tys. zł)
Decsoft (417,4 tys. zł)
DS Comp Sylwia Dulak (447,7 tys. zł)
MBA System (393,9 tys. zł)
S&T Poland (460 tys. zł)
Format (424,5 tys. zł)

Oferty złożyli też Comtegra i Symmetry. CIRF twierdzi, że wysłanych przez firmy plików w formacie ZIP nie mógł odszyfrować.

Ofertę z najniższą ceną złożył MBA System.

Cena ma 60 proc. wagi w kryteriach wyboru oferty, a 40 proc. – termin dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego.

 

3 oferty na licencje VMware'a

Kolejny element Eureki to dostawa oprogramowania VMware vSphere, NSX i SRM lub równoważnego wraz z usługą wsparcia na 36 miesięcy. Resort zamawia w sumie 13 szt. różnych licencji VMware'a.

Oferty złożyli:

Comtegra (476,8 tys. zł)
IT Solution Factor (470,8 tys. zł)
MBA System (487,8 tys. zł)

Ofertę z najniższą ceną złożyło IT Solution Factor.

Cena ma 60 proc. wagi przy wyborze, a termin dostawy – 40 proc.

CIRF przygotował na sfinansowanie zamówienia 575 tys. zł.

 

1 mln zł na Commvault

Wybrano już ofertę na rozbudowę centralnego systemu backupu opartego o oprogramowanie Commvault. Zamówienie obejmowało 20 licencji z 3-letnią gwarancją producenta plus taki sam pakiet w opcji.

CIRF przygotował na sfinansowanie zamówienia 1,13 mln zł brutto. Wykonawcą została wybrana Comtegra, która złożyła jedyną ofertę o wartości 933,8 tys. zł brutto (w tym po połowie, tj. 466 tys. zł – na zamówienie podstawowe i na opcję).