Nowe aplikacje biznesowe i konsumenckie wpływają na coraz większe wykorzystanie usług chmurowych w Internecie. Dla użytkowników indywidualnych, streaming wideo, media społecznościowe i wyszukiwarki internetowe to jedne z najpopularniejszych aplikacji chmurowych. W przypadku biznesu są nimi systemy ERP, rozwiązania do pracy grupowej i analityczne. 

To wnioski z opublikowanego właśnie corocznego raportu Cisco Global Cloud Index, tym razem skupiającego się na wirtualizacji centrów danych i chmurze. 

Ruch w centrach danych rośnie bardzo szybko. Wg badania globalny ruch w centrach danych osiągnie 19,5 ZB (zettabajtów) rocznie do 2021 r. Oznacza to średni wzrost o 27 proc. rocznie od 2016 r., kiedy ruch ten wynosił 6 ZB, lub mówiąc inaczej – 3,3-krotny wzrost w latach 2016-2021. Globalny ruch danych związany z chmurą będzie stanowił 95 proc. ruchu w centrach danych w roku 2021, w porównaniu z 88 proc. w roku 2016.  

Ilość danych przechowywanych globalnie w centrach danych wzrośnie w latach 2016-2021 niemal pięciokrotnie (dokładnie: 4,6-krotnie, czyli średnio o 36 proc. rocznie) – z 286 EB (eksabajtów) do 1,3 ZB. Co ciekawe, ilość danych przechowywanych w urządzeniach będzie 4,5 razy większa niż w centrach danych i wyniesie 5,9 ZB w 2021 r. 

W badanym okresie wzrośnie udział usług SaaS, a zmaleje IaaS. Do 2021 r. za 75 proc. wszystkich obciążeń i instancji obliczeniowych w chmurze będą odpowiadać aplikacje SaaS (w roku 2016 było to 71 proc.). Z kolei obciążenia IaaS z 21 proc. w 2016 r. spadną do 2021 r. do poziomu 16 proc. Udział modelu PaaS nie zmieni się znacząco – z 8 proc. w 2016 do 9 proc. W 2021. 

Na wzrosty wpływ mają malejące obawy związane z bezpieczeństwem, które w przeszłości były jedną z głównych barier w adopcji cloud computingu. Postęp w dziedzinach zarządzania centrum danych i kontroli danych pomógł zminimalizować ryzyko w przedsiębiorstwach i lepiej chronić informacje klientów. Ponadto, rozwój Internetu rzeczy w dziedzinach, choćby takich jak smart cities czy connected cars, wymaga skalowalnych rozwiązań obliczeniowych i pamięciowych, aby sprostać rosnącym wymaganiom wobec centrów danych. Cisco przewiduje, że do roku 2021 będzie na świecie 13,7 miliardów połączeń między urządzeniami IoT, w porównaniu do 5,8 mld w roku 2016. 

Rosnące zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe i chmurowe stymuluje rozwój ogromnych centrów danych obsługujących chmurę publiczną (tzw. hyperscale data centers). Cisco przewiduje, że do roku 2021 na świecie będzie 628 takich centrów, w porównaniu z 338 w roku 2016, co oznacza niemal dwukrotny (dokładnie 1,9) wzrost w analizowanym okresie.

Infografika Cisco Global Cloud Index