Rynki związane z chmurą rosną w tempie od 10 do 40 proc. Roczne wydatki na cloud computing podwoją się w ciągu 4 lat. Chmura coraz bardziej dominuje w branży IT – przekonuje John Dinsdale, główny analityk w Synergy Research.

Przyznaje jednak, że transformacja nie przebiega bez zgrzytów – niektórzy działający o dawna na rynku gracze IT mają trudności z równoważeniem tradycyjnego biznesu z potrzebą pełnego wykorzystania chmury. Liderami zmian są Amazon i Microsoft. W sumie 12 dużych podmiotów generuje ponad połowę światowych przychodów związanych z chmurą.

W I poł. 2019 r. przekroczyły one 150 mld dol., zwiększając się o 24 proc. rok do roku. IaaS i PaaS rosły najszybciej (+44 proc.), następnie SaaS (+27 proc.), UCaaS – zintegrowana komunikacja jako usługa (+23 proc.) i usługi infrastruktury prywatnej chmury (+20 proc.).

W I poł. połowie 2019 r. całkowite wydatki na sprzęt i oprogramowanie użyte do budowy infrastruktury chmurowej wyniosły prawie 55 mld dol., mniej więcej po połowie na publiczne i prywatne instalacje. Wzrost wyniósł nieco ponad 10 proc., a nakłady dostawców na kolokację i dzierżawę centrów danych +17 proc. Łącznie wydatki na usługi w chmurze są znacznie wyższe niż na wsparcie infrastruktury centrów danych – twierdzi Synergy Research.

Z kolei inwestycje dostawców usług w chmurze w infrastrukturę pomogły im wypracować ponad 90 mld dol. przychodów z usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS, hosting w chmurze prywatnej), SaaS dla przedsiębiorstw, usługi internetowe, jak wyszukiwanie, sieci społecznościowe, poczta, e-commerce, gier i aplikacji mobilnych.