„Nie tyle wytyczne w postaci krajowej strategii wdrażania chmury, co konkretne działania są konieczne, aby Polska dogoniła europejskich liderów pod względem poziomu zastosowania technologii chmurowych” twierdzi Magdalena Dziewguć, dyrektor biznesowa Google Cloud Polska dla Newseria Biznes. 

Z raportu McKinsey & Company wynika, że wykorzystanie chmury w Polsce jest 14-krotnie niższe niż u liderów. 

Wiele firm podkreśla, że barierą są skomplikowane wymogi i niepewność regulacyjna, co może wskazywać na istotną rolę państwa we wspieraniu takich inwestycji.

Trzeba działać od razu

Czy określenie krajowych wytycznych zniwelowałoby to zapóźnienie? Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska, uważa że opracowanie krajowej strategii chmurowej byłoby czasochłonne, a ważniejsze jest to, żeby zacząć działać od razu.

Jako przykład takiej realizacji podaje platformę zakupową ZUCH dla administracji.

Dobre przykłady najlepszą zachętą

Według Magdaleny Dziewguć wspieranie polskich aplikacji i inicjatyw związanych z internetem przyczynia się do rozwoju innowacji w chmurze, a to jest ważniejsze niż stworzenie ogólnopolskiej strategii dla technologii chmurowych.

„Zachęcam do tego, żeby nie zastanawiać się nad tym i nie czekać na nią” – podkreśla szefowa Google Cloud Polska. – „Potrzebujemy więcej dobrych przykładów, odważnych liderów, którzy pokazują, że dzięki innowacjom chmurowym zyskują na wartości i podbijają kolejne rynki, rozwijają swój biznes” – mówi.

Co jest problemem dla polskich firm

Zgodnie z raportem McKinsey, by nadrobić dystans do europejskich liderów – Belgii, Danii czy Finlandii – nasz kraj musiałby notować roczny wzrost wdrożenia chmury na poziomie 50–60 proc.

Obecnie jest to 23 proc.

Polskie firmy wskazują na szereg barier we wdrożeniu chmury. To m.in. obawy o bezpieczeństwo danych, deficyt kompetencji, obciążenia finansowe czy niepewność regulacyjna. Te ostatnie może rozwiać działanie administracji. 

Justyna Orłowska twierdzi, że można pomyśleć o kampaniach informacyjnych i programach, które pomogą w finansowaniu zakupu chmury. Ważne również są dobre przykłady i to jest też rola państwa.

„Jeżeli państwo zakupuje chmurę, to biznes już nie ma się czego obawiać” – przekonuje szefowa GovTech.

Przyzwyczajenie barierą

Zdaniem Magdaleny Dziewguć bariery związane z transformacją chmurową tkwią przede wszystkim w świadomości firm i ich przyzwyczajeniach do funkcjonowania w określony sposób. Uważa, że pokonanie ich wymaga działania liderów, bo otoczenie regulacyjne jest jej zdaniem sprzyjające wdrażaniu innowacji.

Co zalecają eksperci
Wśród zaleceń dla administracji wymienianych przez McKinsey dla przyspieszenia transformacji chmurowej są m.in. wsparcie finansowe dla biznesu, przegląd prawa i dobre przykłady zastosowań chmury w sferze publicznej.
Firmy z kolei powinny przygotować strategie przejścia biznesu do chmury i wdrażać ją konsekwentnie, równolegle budując kompetencje.


Źródło: Newseria Biznes