Raport Eurostatu pokazuje, że najczęściej rozwiązań chmurowych używają przedsiębiorstwa z branży IT, a najrzadziej przemysł (17 proc.), transport i dystrybucja (15 proc.) oraz budownictwo (14 proc.). Najwięcej firm korzysta z cloud computingu w Finlandii (51 proc.), Włoszech (40 proc.) i Szwecji (39 proc.). Polska znalazła się na końcu klasyfikacji – na przedostatnim miejscu razem z Łotwą (6 proc.). Niżej jest tylko Rumunia (5 proc.).

– Te wyniki są dość zaskakujące, bo od dwóch lat obserwujemy rosnące zainteresowanie usługami w chmurze ze strony małych firm, a to one do tej technologii podchodziły zawsze najbardziej sceptycznie – tłumaczy Michał Jakubowski z easyCALL.pl. – Być może wynika to z tego, że Eurostat przebadał organizacje zatrudniające powyżej 10 pracowników, a my świadczymy usługi bardzo często dla mniejszych firm – dodaje. 

Według danych Eurostatu przedsiębiorstwa wykorzystują chmurę obliczeniową przede wszystkim do prostych usług: poczty elektronicznej (66 proc.) i przechowywania plików (53 proc.). W nieco mniejszym stopniu do hostowania baz danych (39 proc.), aplikacji biurowych (34 proc.), aplikacji wspierających zarządzanie finansami (31 proc.) i systemów CRM (21 proc.). W Polsce proporcje są podobne, nieznacznie różnią się jedynie liczby. 

Upowszechnianie rozwiązań chmurowych ograniczają związane z nimi obawy. Przedsiębiorcy na co dzień używający chmury przyznają, że ich zaniepokojenie budzi przede wszystkim o bezpieczeństwo danych (wskazało na nie 57 proc. dużych firm i 38 proc. małych), kwestie prawne (odpowiednio 46 i 31 proc.) oraz wysokie koszty usług (po 32 proc.). Obawy dotyczą także braku wiedzy niezbędnej do korzystania z rozwiązań chmurowych (32 proc. małych firm), problemów ze zmianą operatora oraz ryzyka braku dostępu do danych. Blisko połowa (46 proc.) dużych firm za jedną z barier uznaje brak informacji o lokalizacji danych w chmurze. 

– Rozwój cloud computingu mogą utrudniać bariery wynikające z mentalności i obaw o bezpieczeństwo danych, szczególnie wrażliwych danych pracowniczych – przyznaje Franciszek Szweda z BPSC. – Przedsiębiorcy nie mają pewności czy ich dane znajdują się na terenie UE czy też nie, czy spełniają wymogi GIODO itd.

Jako istotne ograniczenie menedżer wymienia przepustowość łączy internetowych, a niektóre firmy według niego w ogóle nie mają dostępu do sieci.

W przypadku 81 proc. przedsiębiorstw, które nie korzystają z chmury, główną barierą w jej upowszechnieniu jest brak wiedzy (42 proc.) oraz obawy o bezpieczeństwo (37 proc.), widoczne we wszystkich branżach, poza tymi związanymi z technologią. W ich przypadku największą przeszkodą pozostaje niepewność co do uregulowań prawnych i lokalizacji danych. 

Prognozy mówią jednak iż rozwiązania chmurowe będą w najbliższym czasie zyskiwały na popularności. 

– W sytuacji generalnej niepewności gospodarczej i uważnego liczenia pieniędzy, cloud computing jest optymalnym rozwiązaniem dla firm – przekonuje Konrad Wypchło z Itmagination. Jego zdaniem wykorzystanie chmury będzie coraz większe zarówno w przypadku prostych usług, jak i zaawansowanych aplikacji biznesowych, ponieważ przy niewielkiej inwestycji firma może szybko używać danego rozwiązania.  

Badanie przeprowadzono w przedsiębiorstwach liczących powyżej 10 osób z m.in. branży produkcyjnej, energetycznej, handlowej i dystrybucyjnej, motoryzacyjnej, transportowej i spożywczej.