Aż 84 proc. przedsiębiorstw w Polsce współpracuje przede wszystkim z jednym dostawcą chmury. Zdaniem 90 proc. taki model gwarantuje lepszą współpracę i pozwala na lepsze zrozumienie biznesu – według badania PMR na zlecenie Deloitte.

Firmy jednak dostrzegają też wady takiego rozwiązania. Najczęściej wskazują uzależnienie od partnera w zakresie oferowanych przez niego rozwiązań.

„Vendor lock-in nigdy nie jest dobry. Współpraca z jednym dostawcą oznacza zwykle wyższe koszty. Dodatkowo nie możemy skorzystać w takim modelu z najlepszych w danym obszarze rozwiązań, bo jesteśmy skazani na produkty jednego dostawcy” – przekonuje Piotr Paluszkiewicz, Cloud Product Manager z Atmana.

Jego zdaniem takie podejście dziś jest nieuzasadnione, bo łączenie wielu środowisk jest łatwe dzięki dostępności dojrzałych narzędzi.

Świat woli więcej chmur

Z multicloud w Polsce korzysta według danych PMR 16 proc. przedsiębiorstw. W skali globalnej jest inaczej. Z danych IDC wynika, że z wielu chmur publicznych korzysta już ponad połowa (55 proc.) respondentów, 34 proc. – z chmur dwóch dostawców, 10 proc. współpracuje z trzema, a 11 proc. – z czterema lub więcej dostawcami chmury.

Aż 49 proc. respondentów uważa, że powodem wyboru takiej strategii jest możliwość skorzystania z najlepszych możliwych rozwiązań i usług, 41 proc. zwraca uwagę na niższe koszty, a 40 proc. na wyższe bezpieczeństwo i możliwość zachowania ciągłości biznesowej.

Na optymalizację kosztów zwracają uwagę także respondenci pytani przez PMR w Polsce. Otóż 50 proc. z nich uważa, że multicloud daje możliwość wynegocjowania lepszych cen, 70 proc. jest zdania, że taki model zapewnia większe bezpieczeństwo.

Z kolei ci, którzy korzystają z jednej chmury, chcą mieć przede wszystkim jeden standard architektury, systemów, bezpieczeństwa. „Jeden dostawca jest w stanie lepiej poprowadzić organizacje w adopcji chmury” – stwierdził Jakub Garszyński, lider usług Cloud w Deloitte podczas prezentacji raportu Deloitte i ICAN Institute „Chmura publiczna w Polsce”.

Mając multicloud można skorzystać z najlepszych branżowych rozwiązań, a także spełnić oczekiwania regulatora, np. dotyczące lokalizacji przechowywania danych – przekonuje z kolei Piotr Paluszkiewicz z Atmana.

Bez wiedzy nie będzie korzyści

Menedżer zaznacza również, że budowa środowiska wymaga wiedzy w organizacji, tylko wtedy można wykorzystać zalety chmury.

„Pamiętajmy o tym, że różni dostawcy mają różne polityki bezpieczeństwa – musimy zachować spójność środowisk, by mieć gwarancję bezpieczeństwa” – przypomina Piotr Paluszkiewicz.

Jakub Garszyński z Deloitte zauważał również, że skoro wyzwaniem dla przedsiębiorstw są kompetencje dotyczące chmury, na co wskazują dane z raportu Deloitte i ICAN, to w przypadku multi-cloudu są to „wymagania do kwadratu”.

Według danych MarketsandMarkets, rynek multicloud będzie rozwijał się bardzo dynamicznie. W 2017 r. rozwiązania do zarządzania środowiskiem wielochmurowym były warte 1,169 mld dol. a w 2022 r. sprzedaż ma wynieść już 4,492 mld dol., co oznacza wzrost rok do roku na poziomie 30,9 proc. Zdaniem analityków na wzrost inwestycji w multicloud wpłynie m.in. rosnąca implementacja kontenerów i mikrousług.