Europejski rynek ICT w 2022 r. wzrośnie o 4,1 proc. (licząc po w stałych kursach walut) – prognozuje IDC. Licząc jednak po aktualnych kursach USD zakładany jest dołek 3,2 proc. wobec 2021 r., ze względu to, że w tym roku dolar mocno podrożał wobec europejskich walut.

Zw względu na inflację i wpływ wojny przewidywana jest topniejąca sprzedaż komputerów i tabletów. Jednak pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego wydatki na oprogramowanie i sprzęt zabezpieczający w Europie pozostaną stabilne w ciągu najbliższych kilku lat – przewidują analitycy.

W ocenie IDC chmura stała się kluczową technologią pomagającą organizacjom zwiększyć ich odporność, stąd wydatki związane z chmurą w Europie stanowią prawie jedną trzecią łącznych nakładów na ICT w 2022 r., a ich udział będzie rósł w ciągu najbliższych 5 lat.

Więcej serwerów i storage’u dla chmury

Według prognozy prawie 43 proc. wydatków na serwery i pamięć masową w Europie w 2022 r. będzie skoncentrowana na obsłudze chmury, a liczba ta będzie szybko rosła w ciągu najbliższych kilku lat. W 2024 r. będzie stanowić już połowę wydatków na tę infrastrukturę.

Wiele firm będzie nadal inwestować w modernizację swojej infrastruktury, co wiąże się z przyspieszonym przejściem na chmurę w celu ustabilizowania budżetów IT i zapewnienia ciągłość działania, zwłaszcza w okresach recesji lub zakłóceń – twierdzi IDC.

40 proc. wydatków na software w chmurze

Oczekuje się, że wydatki na oprogramowanie w Europie pozostaną stabilne w ciągu najbliższych 5 lat, ponieważ inwestycje w software wspierają transformację cyfrową w firmach.

Nakłady na oprogramowanie w chmurze przekroczą 40 proc. łącznych wydatków na oprogramowanie i będą zwiększać się w dwucyfrowej skali, aby przewyższyć wydatki na oprogramowanie niezwiązane z cloud w Europie w 2024 r.

Migracja do chmury stanie się priorytetem dla organizacji, z naciskiem na platformy AI, aplikacje do współpracy i bezpieczeństwo.

Wydatki chmurowy software w Europie przybiją tradycyjne wdrażanie oprogramowania w ciągu jednego do dwóch lat – prognozuje IDC.

Usługi też ciągną do chmury

Wielu dostawców usług IT będzie nadal rozszerzać zakres swoich profesjonalnych i zarządzanych usług w chmurze, w tym planowania, wdrażania, wdrażania i zarządzania środowiskami w chmurze, aby pomagać klientom na każdym etapie ich podróży do chmury – uważa IDC.

Spowoduje to, że wydatki na usługi zorientowane na chmurę przekroczą 25 proc. całkowitych wydatków na usługi w Europie w 2022 r. Wydatki na usługi związane z chmurą w Europie będą rosnąć w tempie od 16 proc. do 19 proc. w ciągu najbliższych 5 lat.

Europejskie firmy rozważają przyjęcie chmury, aby pomogła im przezwyciężyć destrukcyjne skutki pogarszającej się sytuacji gospodarczej i geopolitycznej” – twierdzi Lubomir Dimitrov, kierownik ds. badań w IDC European Data & Analytics. „Wdrożenia w chmurze będą koncentrować się na zapewnieniu ciągłości działania, bezpieczeństwa i odzyskiwaniu danych po awarii” – przewiduje ekspert.