Ogromny rynek usług infrastruktury chmurowej (IaaS, PaaS i hostowane usługi chmury prywatnej) wciąż rośnie w zdumiewającym tempie 34 proc. rocznie. Amazon, Microsoft i Google dominują z 65 proc. łącznym udziałem – według Synergy Research Group.

Wyniki oznaczają, że po raz 11 w ciągu 12 kwartałów tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu r/r mieściło się w przedziale 34-40 proc. A trzeba wziąć pod uwagę, że mowa o wielkich kwotach. Przychody w I kw. 2022 r. wyniosły globalnie 52,7 mld dol., zaś w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w sumie 191 mld dol.

Microsoft (powoli) zbliża się do AWS

Amazon nadal prowadzi, a jego udział w światowym rynku utrzymuje się na poziomie 33 proc. Trzeci kwartał z rzędu wzrost lidera przekroczył dynamikę całego rynku.

Microsoft jednak nadal zbliża się do AWS – zdobywa ok. 2 pkt proc. udziału w rynku rocznie.

Google poprawia się w mniejszym tempie – rocznie zyskuje blisko 1 pkt proc.

Peleton jest coraz bardziej w tyle za liderami

Mniejsi gracze chmurowi również mocno zwiększają sprzedaż – ich przychody łącznie wzrosły o ponad 150 proc. od I kw. 2018 r. Jednak udział w rynku spadł w tym czasie z 48 proc. do 36 proc., ponieważ ich dynamika pozostaje przeciętnie znacznie mniejsza niż „wielkiej trójki”.

Tylko w Chinach lokalne firmy są silną konkurencją dla gigantów

Poza chińskim rynkiem, który jest zdominowany przez lokalne firmy, inni dostawcy usług w chmurze po prostu nie mogą dorównać skali i zasięgowi geograficznemu trzech liderów” – podkreśla John Dinsdale, główny analityk w Synergy Research Group.

Nie sposób ich dogonić, skoro Amazon, Microsoft i Google nadal rosną w tempie 35-50 proc. rocznie, a inni dostawcy usług w chmurze (nie licząc chińskich) zazwyczaj w przedziale 10-20 proc.

Ekspert radzi mniejszym graczom chmurowym koncentrację na niszach geograficznych albo na takich usługach, których mogą odróżnić ich od wielkiej trójki.

IaaS i PaaS dominują

Większość rynku stanowią usługi IaaS i PaaS, które w I kw. br. wzrosły o 37 proc. Dominacja głównych dostawców jest jeszcze bardziej wyraźna w chmurze publicznej, gdzie trójka największych kontroluje 71 proc. rynku. Jak ustalili analitycy, pod względem geograficznym sprzedaż usług infrastruktury chmurowej nadal silnie rośnie we wszystkich regionach świata.