Zysk netto Oracle’a w I kw. finansowym, zakończonym 31 sierpnia, wyniósł 2,3 mld dol. (+5 proc. r/r), przy przychodach większych o 2 proc. (9,4 mld dol.). Zysk na akcję był wyższy o 16 proc.

Poprawa jest efektem wzrostu zapotrzebowania na chmurę i usługowe IT, w związku z pracą zdalną i ograniczeniem wydatków na inwestycje przez przedsiębiorstwa. Klienci korzystający z lokalnych baz danych Oracle’a i chmurowych aplikacji biznesowych przyspieszyli przejście na chmurową infrastrukturę – twierdzi CTO Larry Ellison. Utrzymuje, że Oracle ma unikalną pozycję, gdyż jest jedyną firmą, która scala rynki chmurowych aplikacji oraz infrastruktury.

CEO Safra Catz ocenia, że „pierwszy kwartał był fantastyczny”. Wskazuje na przekroczenie prognozy przychodów i zysku oraz dużo większe wpływy z chmurowych rozwiązań ERP niż w ub.r. (o 23 i 33 proc. – na NetSuite i Fusion).

Oracle prosperował również dzięki chmurowemu partnerstwu z Zoom – przychody z tego tytułu więcej niż podwoiły się wobec IV kw. poprzedniego roku finansowego – oraz z 8×8 (rozwiązania wideokonferencyjne), który przeniósł się z AWS.

Największy w firmie (ponad 6,9 mld dol. obrotów w I kw.) segment usług chmurowych i wsparcia licencji poprawił w I kw. bilans o 2 proc., a dział licencji chmurowych oraz on-premise – o 9 proc.