Dimension Data i Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) podpisały umowę na dostarczenie komponentów platformy informatycznej wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej do udostępniania usług i treści edukacyjnych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE). Wartość kontraktu wynosi 57 mln zł brutto.

Małopolska Chmura Edukacyjna jest wspólnym przedsięwzięciem samorządu województwa małopolskiego oraz wiodących uczelni wyższych Małopolski i jednostek samorządowych będących organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne. Ma służyć przekazywaniu wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół średnich w Małopolsce. Zapewni interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami poprzez: wideokonferencje, multimedia, mobilny dostęp i portal społecznościowy. W jej ramach funkcjonować będzie m.in. Platforma Dydaktyki Cyfrowej, która obejmie 11 bibliotek pedagogicznych, 5 Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Za koordynację działań związanych z budową e-usług edukacyjnych MChE i wyposażeniem szkół ponadgimnazjalnych w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć odpowiada Akademia Górniczo-Hutnicza. W AGH zostanie zbudowane przez Dimension Data centrum przetwarzania danych stanowiące prywatną chmurę obliczeniową. Firma będzie odpowiedzialna za dostarczenie systemu umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i udostępnianie uczniom materiałów dydaktyczno-edukacyjnych oraz zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół, w tym realizację wspólnych projektów oraz prowadzenie wirtualnych zajęć. Zbuduje także infrastrukturę sieci bezprzewodowej w szkołach.