Z badania opinii przedsiębiorców na temat polskiego systemu podatkowego wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat tylko 14 proc. firm nie miało kontroli skarbowej. Blisko połowa (47 proc.) była w tym okresie sprawdzana kilkukrotnie. Najczęstszym powodem wizyty przedstawicieli organów podatkowych u przedsiębiorcy był fakt złożenia wniosku o zwrot VAT-u. Według Deloitte 33 proc. kontroli jest związana z tą sytuacją. Dlatego lepiej zawczasu zadbać o porządek w papierach. Tomasz Pałka, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, radzi firmom, które zamierzają złożyć wniosek o zwrot VAT-u, by szczegółowo zweryfikowały wszystkie rozliczenia za okres objęty wnioskiem.

Badanie przeprowadzono od marca do września br. Wzięło w nim udział 250 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw na stanowisku dyrektora finansowego, dyrektora generalnego, głównego księgowego lub dyrektora ds. podatków (około 90 proc. respondentów było zaangażowanych w sprawy podatkowe).